Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Ana Krstić

„Mi ne znamo šta je to, ali ti sigurno nije ono što ti misliš da jeste“
„Mi ne znamo šta je to, ali ti sigurno nije ono što ti misliš da jeste“ (2012) Čačak, Beograd Skulptura Materijal: metal, papir/platno Dimenzije: 565 x 310 x 400 cm - Velika skulptura koja se zove „Mi ne znamo šta je to, ali to sigurno nije ono što ti misliš da jeste“ postavlja pitanje potrebe za kulturom, za umetnošću i uže, za skulpturom i posebno za skulpturom u javnom prostoru... Polazište predstavlja minimalistička skulptura sedamdesetih godina prošlog veka kao (po nekim teoretičarima) vrhunac modernizma. Međutim, potrebe ili uslova za javne skulpture tog tipa u Srbiji danas nema... Mi nemamo čemu da pravimo spomenik. Zbog toga je ova skulptura, privremena, od lakih materijala (papir, ili platno) i iako ona sama ne bi mogla da bude spomenik ona pomalo želi da evocira uspomene na velike spomeničke komplekse koji slave Revoluciju, pokušava da probudi svest o klasnoj nepravdi i želju da se imaginarijum mučne tranzicije bez kraja - razbije.


“Srećna Nova demokratija”
“Srećna Nova demokratija” (2012) Čačak Instalacija promenljivih dimenzija jelke, papir “Srećna Nova demokratija” je u osnovi readymade: ja radim u kancelariji, to je trenuto moj dnevni posao, posao koji plaća račune… neki umetnici ga imaju, neki ne. Ja sam srećna što mi moj posao dozvoljava da se bavim i umetnošću. Bez neke jasne ideje šta bih sa tim, počela sam da pravim origami kockice od papira, jednostavno da ubijem vreme, a vremena u provinciji ima na pretek. Kolege iz kancelarije su predložile funkciju tim kockicama – nakit za jelku (sve se dešavalo u vreme Novogodišnjih praznika). Odlično, pomislila sam, kitićemo jelke na mojoj izložbi u Čačku, prostor je osvojen, lepo će izgledati, dekorativno, biće april, maj, ima li smisla?... Koga briga?


“Mi ne možemo sada stati” (2012) Čačak Instalacija promenljivih dimenzija papirne čaše i video rad (3' 30'')
“Mi ne možemo sada stati” je instalacija koja se sastoji od 1500 papirnih čaša i video rada koji je kombinacija filmova sa Youtoube-a na kojima različiti ljudi ( i deca) vrište u čaše i na taj način zaglušuju zvuk. Publika ce moći da uzme čašu i ponese je sa sobom, kao neku vrstu suvenira sa ove izložbe… Više o ovim radovima na linku: https://www.youtube.com/watch?v=eZMFaw4bgsY


 

 

Web site

http://anakrstic.wordpress.com/