Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Milan Glozić

Mrtva priroda
Polazište sa kog sam krenuo u rad su bile fotografije koje sam napravio u svom mestu, Kučevu, na istoku Srbije. Većinom su to prikazi odbačenih stvari u jednom malom mestu u Srbiji, mrtve prirode na otvorenom kreirane od strane mojih sugrađana, pa i mene samog. Na nekom drugom nivou bi se moglo reći da su to grupni radovi neimenovanih autora za jednu nepostojeću umetničku scenu a ja svedok koji beleži njihova i sopstvena dostignuća. U skladu sa temom opredelio sam se da radim sa jeftinim, lako dostupnim materijalom (papir, karton, novine, mastilo, tempere, akril) tako da i sami radovi brzo mogu da postanu ono što predstavljaju. Oslanjao sam se na kontraste svetlih i tamnih povšina kao i onih površina koje su obojene nasuprot monohromatskim. Kako bih pojačao ovaj utisak, kao jedine obojene površine odabrao sam djubre, otpad, prljavštinu, odbačene stvari, smetlišta i prizore ljudskog nemara iz svog grada - Mrtvu prirodu. Ako se i pojavljuju na radovima, ljudi kao da su izgubili snagu da se bore protiv đubreta koje ih zatrpava sa svih strana, pa ga više i ne primećuju. Ono što me je vodilo prilikom rada na ovoj seriji je bilo i pitanje mentaliteta kao i prolaznosti svakog od nas. Šta je to što ostavljamo za sobom i kako to činimo? Rad je dimenzije 125 x 260 cm, urađen u kombinovanoj tehnici.


Žaklina
Rad je načinjen kaligrafskim perom uz primenu mastila, vodenih boja, tempera i grafiguma, na papiru dimenzija 61 x 43 cm i čini deo serije pod nazivom "U lavirintu lica". Ovi monohromatski ili višebojni crteži su načinjeni u jedinstvenoj crtačkoj tehnici koju sam usavršavao prethodnih godinu dana. Glavna tema je sama linija i njen estetski utisak. Njom stvaram iz daljine gledano jasne i prepoznatljive oblike ženskog lica koji gledani iz blizine prerastaju u apstrakciju. Izbor ženskog lica kao motiva sam smatrao najizazovnijim i u tehničkom i u estetskom smislu istraživanja linija. Takođe, crtežom lica tretiranim na ovaj način (gde su detalji zanemareni u korist celine) može da se postavi pitanje zašto nam se jedno lice čini lepim ili bar lepšim u odnosu na neko drugo. Gde počiva lepota? U neku ruku ova serija se može posmatrati i kao svojevrsna lična potraga za odgovorom na ovo pitanje, gde je samo pitanje mnogo važnije od samog odgovora koji je praktično nemoguće i dobiti. Pitanje je važno jer je pokrenulo kreativne tokove i dovelo do nastanka ovih dela koja i sama pretenduju da budu deo tog celog sistema, otvarajući nova pitanja. Pitanja koja zadaju nova pitanja stvarajući tako lavirint od kojeg je satkano svako od ovih lica. Otud i naziv koji objedinjuje sve ove portrete. Ove crteže treba posmatrati sa udaljenosti od par metara ili više a zatim prići na nekih dvadesetak centimetara. Tek tada posmatrač može da doživi ove portrete na pravi način.


Alka
Rad je načinjen kaligrafskim perom uz primenu mastila, vodenih boja, tempera i grafiguma, na papiru dimenzija 61 x 43 cm i čini deo serije pod nazivom "U lavirintu lica". Ovi monohromatski ili višebojni crteži su načinjeni u jedinstvenoj crtačkoj tehnici koju sam usavršavao prethodnih godinu dana. Glavna tema je sama linija i njen estetski utisak. Njom stvaram iz daljine gledano jasne i prepoznatljive oblike ženskog lica koji gledani iz blizine prerastaju u apstrakciju. Izbor ženskog lica kao motiva sam smatrao najizazovnijim i u tehničkom i u estetskom smislu istraživanja linija. Takođe, crtežom lica tretiranim na ovaj način (gde su detalji zanemareni u korist celine) može da se postavi pitanje zašto nam se jedno lice čini lepim ili bar lepšim u odnosu na neko drugo. Gde počiva lepota? U neku ruku ova serija se može posmatrati i kao svojevrsna lična potraga za odgovorom na ovo pitanje, gde je samo pitanje mnogo važnije od samog odgovora koji je praktično nemoguće i dobiti. Pitanje je važno jer je pokrenulo kreativne tokove i dovelo do nastanka ovih dela koja i sama pretenduju da budu deo tog celog sistema, otvarajući nova pitanja. Pitanja koja zadaju nova pitanja stvarajući tako lavirint od kojeg je satkano svako od ovih lica. Otud i naziv koji objedinjuje sve ove portrete. Ove crteže treba posmatrati sa udaljenosti od par metara ili više a zatim prići na nekih dvadesetak centimetara. Tek tada posmatrač može da doživi ove portrete na pravi način.


 

 

Web site

http://milanglo.deviantart.com/gallery/25145233?offset=24