Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Veljko Zejak

Radionica tehnike grafike u glini u romskom naselju u severnom predgradu Pariza, Bobigny
Radionica je realizovana u martu 2010. sa grupom Roma iz kampa Bobigny 93. Nekoliko meseci nakon toga naselje je rasformirano, a većina Roma iz ovog naselja bila je deportovana u sklopu akcije progona emigranata i romskog stanovništva iz Francuske. Početna ideja je bila da se preko radionice i demonstracije ove tehnike pokuša edukovati grupa Roma iz ovog naselja i na taj nacin osposobiti da samostalno izrađuju suvenire i grafike. Kao demonstrativno sredstvo kojim sam im objašnjavao tehniku koristio sam graficki negativ sa uvećanim replikama poštanskih markica SAD i Francuske. Na ovim negativima prikazan je kip slobode i lik Marijane i ispisani slogani LIBERTY FOR ALL i Liberte, Egalite, Fraternite. Ovo su slogani državnosti i predstavljaju sliku napredne demokratije, društva slobode i ravnopravnosti, koji su se našli u sukobu sa društvenom realnošcu ove grupa. Rad na kreativnom potencijalu ove grupe, kao i ono što je nedugo nakon toga usledilo otvorilo je pitanja društvene jednakosti, slobode i rasizma u današnjem društvu zapadne Evrope.


Suvenir na strazarske dane
Leta 2010. rešio sam da zajedno sa nekoliko prijatelja umetnika napravimo akciju produkcije i prodaje umetničkih radova na ulicama Luksemburga. Kao mladi umetnik idelizovao sam Luksemburg kao zemlju sa najvišim standardom. Luksemburg je i mesto gde je potpisan jedan od najvažnijih sporazuma EU - Šengejski sporazum. Zahvaljujući ulasku Srbije na na belu Šengen listu u decembru 2009. uspeo sam da se sa nekoliko prijatelja iz Portugala zaputim u Luksemburg. Napravio sam seriju markica sa motivom zamakova Luksemburga, ostvarenih u tehnici grafike u glini. Prodaja je bila delimično uspešna, ostalo mi je oko dvadesetak radova i nakon dve nedelje kampovanja rašio sam da se vratim. Kada sam 2012. dobio ponudu da izlažem na grupnoj izložbi »Underground international« u galeriji Piramid Sanat u Istanbulu rešio sam da ponovo izložim ove radove, ali u malo drugačijem aranžmanu. Pitao sam galeristu da li može da mi nađe ćilim na kome se se muslimani mole. Jedan momak, koji je pomagao oko postavke, rekao je da će mi on doneti sedžadu (tradicionalni islamski ćilim) od svoje majke. Na tom ćilimu napravio sam instalaciju , kulu od karata sa ostatkom suvenira iz Luksemburga. Razmišljajući o putu i memoriji koju objekat ima došao sam do kompleksnog rada sastavljenog iz replika politički kontrolisane slike - markica Luksemburga, koje su kao suveniri sluzili kao izvor preživljavanja mladom, srpskom umetniku. Suveniri, dve godine kasnije, grade nestabilnu strukturu na tradicionalnom ćilimu u islamskoj zemlji koja teži ulasku i približavanju EU.


Umetnost margine
Umetnost Margine je projekat koji trenutno razvijam u strogo čuvanom zatvoru DOB koji se nalazi u Mirni na Dolenjskom. Ovaj zatvor je ujedno i najveći zatvor u Sloveniji sa oko 450 korisnika. Projekat obuhvata radionice tehnike grafike u glini i snimanje dokumentarnog videa koji prati izvođenje radionica, uslove života i intervjue sa učesnicima. Zatvorenici su socijalno isključeni, kulturno izopšteni i nevidnljivi. Preko pomenutih radionica oni dobijaju znanja i veštine i na taj način mogućnost da se kreativno izraze i sudeluju u socijalnom i kulturnom životu. U tom smislu biće organizovane izložbe sa njihovim radovima i videom. Zatvorenici se već bave različitim oblicima kreativnosti i takođe vizuelno izražavaju (crteži na zidovima ćelija, tetovaže, slikanje, oblikovnaje keramike) Ovim radonicama im se pomaže da svoj vizuelni sadžaj izoblikuju i pretoče u grafike. Krajnji proizvod radionica je keramična pločica , koja po formatu i mediju može biti vrlo uspešno sredstvo za multipliciranje slika sa zidova zatvorskih ćelija. Preko ovih grafika biće predstavljena marginalna kultura zatvora, a zatvorenici će dobiti mogućnost da se uključe u kulturno-socijalnu razmenu. Tehnika grafike u glini je moja inovacija, proizilazi iz oblika duboke štampe i predstavlja spoj više disciplina likovnih umetnosti kao što su grafika, vajarstvo, crtež i keramika.


 

 

Web site

http://zejak.wordpress.com/