Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Vendel Vaštag

Prisutni/Presence
Projekat “Prisutni” nastao kao reakcija na zaustavljenu sliku- pogled, gde su objekti osobe - deca, koja se nalaze u specifičnim situacijama. U svom fizičkom i psiholoskom stanju, ogledaju se u zamrznutoj slici, filmu, priči. Predstavlja dodatak našem strahu da će se desiti, ili možda neće, ono čega se plašimo, a da pri tom, na to ne možemo uticati. Iz stanja jednog protoka ili toka priče, dolazi do pauze- zaustavljanja ( iz jednog pasivnog ljudskog stanja) koje tada tera na (su)delovanje, otvara se pitanje o njihovom trenutnom stanju i sociološke pozicije: živa - mrtva, čovek - dete, žena - devojčica, muško - žensko… Radovi su formata standarnog plazma ili lcd ekrana, poput medijskog filtera iz kojeg (nas) posmatraju, gde je rezolucijski rast ili opadanje pogleda u sastavu trenutne lokacije. Utisak na posmatrača iz druge “prostorije” ili kroz “prozore” povećava važnost posmatrača, ukljucuje ga, i poziva da i on negde bude prisutan.


Performans: Regulator/Element2/Air (prilog CD – insert u trajanju 11 min)
Ponavljanjem radnje koja je prvobitno bila voljna, ona postaje nevoljna i prelazi u automatsku radnju ili naviku. Složene voljne radnje povezuju se u niz pokreta koje ne određuje svesna namera. Ako pokušamo da mislimo kako radimo – pogrešimo, jer promena ili prelaz od automatskih pokreta na voljne vraća nas na početno stanje u razvitku navika. Prelaze iz voljnog pokreta u polusvesne pokrete i zatim u nevoljne ili automatske. Svesne i automatske radnje se isto tako često smenjuju. U ljudskim aktivnostima veliki deo čoveka biva direktno ili indirektno uvek pod uticajem informacija koje nas neprestalno okružuju. Ovaj dogadjaj je intuitivan i proizilazi iz iz životnih i prirodnih procesa. Zapravo, samovoljni regulator je jedan objekat stroge discipline. Prirodno registrujemo samo onaj deo podataka i uticaja koji želimo da zadržimo u sebi. A to se vrši putem adekvatne gestikulacije, koja je u ulozi kontrole i pravca usmeravanja/kretanja (ispuštanje vazduha). Imati regulatorne sposobnosti, biti balast, ukrotiti i stabilisati protok na prihvatljivi nivo, vazduh kao element naophodnosti, i na kraju odrediti pravac izbora. Onda se postavlja pitanje da li smo mi slobodni u svom izboru? Na prvi pogled bi izledalo da je odluka donešena na osnovu proste relativne snage motiva i da je tako ponašanje rezultat mehaničkog dostizanja motiva, pri čemu donose odluku one unutrašnje potrebe, ali i spoljni podsticaji koji imaju najjaču pozitivnu, za organizam korisnu privlačnu snagu. Svi ljudski postupci, sem bezuslovnih refleksnih pokreta, su motivisani. Postupke određuju kako telesne (fiziološke) i duhovne potrebe, tako i shvatanje sredine i pravila društva, koji imaju dalje svoje poreklo u odnosim medijskih i informativnih podataka. One koji se prihvataju ili odbacuju. Napomena: Performans nije vremenski ograničen i izvodi se od fizičke izdržljivosti izvodjača. Performans je izveden pod odredjenim tehničkim karekteristikama i uslovima, uz neophodnost kompresora, podešavanje pritiska i same instalacije. Trajanje dokumentovanog performansa 81 min, u prilogu CD – insert u trajanju 11 min.


Identiteti
Autorski pristup vođen je idejom samoučestvovanja i dijaloga. Ima za cilj da na adekvatan način opiše, prikaže i pozove posmatrača na prisutnost i prepoznavanje članova društva. Tematski okvir ima pojam marginalnosti i integralnost. Način na koji je ostvaren kontakt u sporazumevanju je sredstvo masovnog komuniciranja u kome se pojavljuju članovi društvenih grupa. Lično mišljenje autora se ne sakriva, niti zbog lične zaštite ili zbog izbegavanja cenzure. U ovoj vrsti konceptualnog projekta, objekti u realizaciji su ličnosti iz različitih struka i sam autor. Otisci su uzeti u direktnom kontaktu sa ličnostima u svom zanimanju ili funkciji ( koja im je prirodnim, ličnim izborom ili neminovnošču postavljena). Foto zapis trenutka davanja otiska nije zabelezen zbog želje da se zadrži privatnost osobe, ali i zbog činjenice da se fokus bazira na profesinalno zanimanje objekta. Direktno raspoznavanje i prepoznavanje identiteta gledaoca u članovima marginalizovanih grupa, realizuje se kroz kontakt sa (ne)osporavanom socijalnom grupom ili pojedincem. Odnosno, postavlja ih u ravnomeran konteks sa svim delatnostima kao jedna integrisana i ustaljena društvena neminovnost. Napomena: Otisci su uvečani iz prvobitne razmere 1:1


 

 

Web site

http://www.vastagvendel.webs.com/