Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Danka DimitrijeviŠ

Matematika je jasna
Kombinovana tehnika na platnu, 114x146 cm


RazbijaŔ oblaka
Kombinovana tehnika na platnu i metal, 114x146 cm


Vita
Kombinovana tehnika na platnu, 114x146 cm


 

 

Web site

http://www.dankadimitrijevic.com