Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Andrea Palašti

Druga priroda
/2012/ Kolaboracija sa kustoskom inicijativom - Kulturа sećаnjа: Sаdаšnjost prošlosti /Marija Ratković i Dejan Vasić/ 21 fotografija, lambda print, dimenzije 65x65 cm Druga priroda se bavi kulturom sećanja kroz indeksiranje i dokumentovanje predmeta nađenih na mestima stradanja, logora, ali i privatnih predmeta učesnika rata. Istraživanjem nepotpunih i ličnih, ʻmalih istorijaʼ ljudi koji su nestali, serija fotografija deluje u formi arhivskog popisa – indeksa, onoga što leži skriveno i ʻizmiče pogleduʼ unutar postojećeg sećanja na Drugi svetski rat. Umetanjem intertekstova u fotografije ʻmirnih krajolikaʼ, stvara se Druga priroda - kombinacija prirode, jezika, kulture, društva i ekonomije, putem koje čovek jedino može poimati okruženje. Rad funkiconiše kao tekstualno-vizuelna dekonstrukcija dominantnih narativa prošlosti, ali i sadašnjosti i na taj način čini vidljivim politike procesa formiranja kulturalnog sećanja na stradanja u toku Drugog svetskog rata.


CLOSE-UP&BLOW-UP: Re-konstrukcija fotografske slike
/2013/ Kolaboracija sa umetnicima: Darija Medić, Selena Junačkov, Nemanja Delja, Marko Ercegović, Ivana Stojanović, Jelena Vladušić, Aleksandar Ramadanović, Tijana Luković, Boris Lukić, Petar Mirković, Miroslav Dajč, Monika Sigeti, Slobodan Stošić, Tatjana Vukelić. Projekat CLOSE-UP&BLOW-UP: Re-konstrukcija fotografske slike fokusira se na istraživanje ’prostora’ fotografije i različitih načina pristupanja mediju. Izložba pokazuje na koji način savremeni umetnici upotrebljavaju fotografiju, te se ti pristupi upoređuju s onima savremenih fotografa. Kako se medij fotografije konstantno transformiše, izložba zapravo postavlja pitanje šta znači napraviti fotografiju u 21. veku. Izložba je nastala iz potrebe za saradnjom i samoorganizacijom umetnika iz (približno) iste generacije i konteksta (obrazovnog sistema), sa ciljem da pokrene afirmaciju i pravilno razumevanje fotografskog medija putem infiltriranja u zvanične tokove ’institucionalnog sistema’ kao zatvorenog – disciplinarnog polja umetnosti. Istraživanje i analiza sprovode se kroz prepoznavanje, pregled i raspravu o pojedinačnim praksama (ili ekscesima) fotografa-umetnika i umetnika koji koriste fotografiju koji, manje-više uspešno, funkcionišu u zajedničkom sistemu vrednosti. Nadovezujući se na ideju o neophodnosti samoorganizacije u datom kontekstu, izložba pokreće i pitanja o razlozima/uslovima (ne)postojanja fotografske prakse (i scene!) u Novom Sadu. http://cargocollective.com/closeupblowup


Strabismus
/2009 - 2013/ Kolaboracija: Jelena Vladušić & Sirbik Attila - Symposion časopis za književnost i umetnost Instalacija u sklopu promocije časopisa Symposion: Trauma/Nostalgia, Symposion 61, CZKD, Beograd, 2013. Vizuelna kultura, Symposion-Hid 62, Forum izdavačka kuća, Novi Sad, 2013. Strabizam (u narodu poznatiji kao zrikavost) je pojava kada oči ne stoje paralelno, nego u određenom pravcu pogleda postoji devijacija. Normalno, kad se gleda neki predmet, slika oba oka simultano pada u tačku centralnog vida u oku. Međutim, ako oba oka nisu uravnotežena u svojim pokretima, nastaju fenomeni kao dvostruke slike i konfuzija. Rad se bavi pitanjima nastanka kolektivnog strabizma, koji je kod nas postao ne samo medicinski problem, već i društveni fenomen, odnosno karakter nacije. Posle niza promena, Srbija je 2009 godine počela izdavanje novih biometrijskih pasoša. Novi biometrijski pasoši slični su onima koje se koriste u zemljama Evropske unije, i samim tim bliža je bezbednosnim zahtevima ’Šengena’. Međutim, zrikavost (razrokost) uočljiva je na većini pasoških fotografija.


 

 

Web site

http://cargocollective.com/andreapalasti