Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Dušan Radovanović

BEZBRIŽNI

U prostoru galerije postavljeno je 20 metalnih, vojnih kreveta raspoređenih u pravilnim redovima.

Rad je zamišljen kao socijalna skulptura.

Kreveti su postavljeni po celoj galeriji, kao ready-made, koji postaje interaktivan onog trenutka kada posetioci počnu da ih koriste tj. nakon ’’useljavanja’’ u galerijski prostor u periodu od 12 dana. Tom prilikom galerija je bila otvorena 24 časa.

Namera mi je bila da ovim radom deo društvene stvarnosti (bukvalno i fizički), preselim u prostor galerije. U njega, koji u širem kulturno-socijalnom kontekstu važi za mesto uživanja u lepoj umetnosti, ubacujem potisnuto, neprijatno, neprihvatljivo, sklonjeno iz fokusa vidnog polja društvenog normativa.

“Posetioci” među kojima su pojedinci i grupe čija je egzistencija na margini društva, ne stiču status subjekta i ne ulaze u društveno polje, iako su društvenom normom i sami proizvedeni. Izmeštanjem iz polja društvenog oni ne nestaju.

 

akcija / performans

fotografije, video trajenje 15 min. 

realizovano oktobra 2011. 

fotografije: Siniša Mandić

 

 
HIV+

Virus HIV-a ne može preživeti izvan tela čoveka. Nakon što virus napusti telo (u kapljici krvi ili spermi) on ubrzo umire zbog svoje termolabilnosti. Atmosferski uslovi ne dopuštaju virusu HIV-a preživljavanje te virus umire nekoliko sekundi nakon izlaska iz tela.

Na komadu papira izložena je kap krvi koja je zaražena virusom HIV-a. 

Trag telesne tečnosti izložen je direktno pred posmatrača, nanesen na papir malih dimenzija sa sitno navedenim objašnjenjem, kako bi ga privukao na “kritičnu“ udaljenost.

Ovim radom ispitujem delovanje vizuelne i tekstualne informacije u odnosu na psihološko-društvene kriterijume bolesno/zdravo, opasno/bezopasno
krv na papiru, dimenzije papira 25x25 cm, 2009.RUSKA ŠUMA

Pošiljka koja je 2005. godine ilegalno poslata iz Beograda na parisku adresu, vraćena je i sticajem okolnosti dospeva do mene. Njen sadržaj je knjiga “Ruska šuma” Leonida Leonova u čijoj unutrašnjosti se nalaze skrivene injekcije anabolika: testosterona i deca-durabolina. 

2007. godine izveo sam akciju prenošenja paketa/knjige sa ilegalnim sadržajem na jednom svom putovanju, koji je dokumentovan u vidu fotografija, a izlagan na Pančevačkom bijenalu umetnosti 2008. godine.
Paket predstavlja autentični corpus delicti iz stvarnog života koji je izložen kao ready-made. On nije deo neke “druge strane” realnosti, nego je, upravo, sam realnost ispoljena kao oblik refleksije onog šta se dešava u društvu.
Rad problematizuje granice legalno/ilegalno,
dozvoljeno/zabranjeno, ali i galerijski sistem kao neutralni izlagački sistem kulture.

Sledeća faza je organizovanje aukcijske prodaje na kojoj bi 40 zasebno uramljenih bočića injekcija, kao ready-made-e, potpisane bile ponuđene licitiranju. Na ovaj način vraćam robu na tržište.


objekat / akcija
realizovano izmedju 2008 - 2012.OSLUŠNI

Projekt Oslušni je zasnovan na upotrebi ozvučenog stetoskopa jačine 1200W. To je vrsta eksperimenta, izvedena u vidu performansa u kom učestvuje publika suočavajući se sa zvukom vlastitog tela. Otkucaji srca čuju se van tela, u prostoru koji ga okružuje, u kom postaju javni. Tako izložen drugima, zvuk unutrašnjosti gubi telo i postaje traumatični zvuk praznine.

Oslušni opipava granice unutrašnjosti i spoljašnjosti ljudskog tela, suočenjem sa vlastitim životom ogoljenim od simbola, kao pukom biološkom činjenicom. 

 

performans 

rad realizovan 2009.

 
PROZOR U DVORIŠTE

Pogled na drugog nije radnja bez posledice. 

                              Emmanuel Levinas

2009. godine posmatrao sam žene, čiji se jedan deo privatnog života u njihovom stanu odvijao ispred prozora preko puta mog. Pogled koji mi je bio ponuđen beležio sam fotoaparatom.

Serija fotografija koja je tom prilikom sačinjena prikazuje kadrove mog “voajerskog” pogleda kroz Prozor u dvorište kao ključni element rada. Postavljanje “uzvraćenog pogleda” u izlagački kontekst ima za cilj zaokruživanje toka posmatranih pogleda putem uključenja “trećeg” pogleda (pogleda posmatrača u izložbenom prostoru), čime “posmatranje” postaje objekat rada koji se posmatra (istražuje).

Rad egzistira na graničnom području “privatnog” odnosno “javnog”, preispitujući osećanja srama, neprijatnosti, perverzije i predrasuda koja se u odnosu na njih uspostavljaju.

Projekt Prozor u dvorište nije realizovan.
 

O meni

Dušan Radovanović  rođen je 1979. godine.

Diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2010. godine na slikarskom odseku.

Godine 2000. diplomirao je na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek Nastavnik likovne kulture.


Samostalne izložbe:


2011.  BEZBRIŽNI, Dom omladine, Beograd.


Grupne izložbe:

2011.  Akcije grupe četiri, Art tura u Knez Mihajlovoj ulici, Beograd.

2011.  Akcije grupe četiri, Kultura sećenja, Šabac

2009.  XXXVIII izložba crteža i skulptura malog formata, DOB, Bgd.

2009.  izložba radova studenata Fakulteta likovnih i primenjenih umetnosti, Magacin u Kraljevića Marka, Beograd.

2008.  Sajam kratke elektronske forme (KEF), Rex, Beograd.

2008.  13. Pačevačko bijenale umetnosti, “Ilegalni prelazak granice: Akcija iznošenja testosterona”, Pančevo.

2008.  “Umetnost u Goethe-istitutu”, Beograd.

2007.  “Crtež/događaj”, manifestacija u galeriji Haos i ul. Cara Lazara, Bgd.

2006.  “35. izložba crteža i skulptura malog formata” , Dom Omladine, Beograd.

 

 

 

 

 

Web site

http://