Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Aleksandar Matijević

S.E.W.W. (search engine & web works)S.E.W.W. (search engine and web works) je projekat baziran na jasno definisanoj metodi i protokolu produkcije radova u različitim medijima. Projekat je izrazito inkluzivan, obzirom da pomenuti metod – sadržan u kratkom uputstvu –  nudi set pravila pomoću kojih svako može da se uključi u S.E.W.W. koristeći bilo koje sadržaje dostupne na internetu. Metod se podudara sa širom društvenom i umetničkom tendencijom koju je Nikola Burio (Nicolas Bourriaud) francuski pisac, kurator i teoretičar umetnosti identifikovao i konceptualizovao u knjizi Postprodukcija. Burio govori o fenomenu koji se javlja početkom devedesetih i u sklopu kojeg umetnici sve više temelje kreiranje svojih radova na preuzimanju već postojećih, prethodno uspostavljenih, dela kroz re-interpretaciju, ponovno izlaganje ili kroz upotrebu drugih dostupnih kulturnih proizvoda. Umetnost postprodukcije se može posmatrati kao simptom medijske prezasićenosti i haosa globalne kulture informatičkog doba koje karakteriše hiper-protok informacija u multimedijalnom formatu (tekst, zvuk, video, softver). Umetnička produkcija sve manje obitava u prostoru originalnosti kao „stvaranja nečega ni iz čega“ dok se pojavljuje jedna nova tendencija ili princip, a to je zadatak odabira kulturnih sadržaja i njihovo pozicioniranje u nove i drugačije kontekste.

S.E.W.W. funkcioniše kao konceptualni filter i svojevrsno opravdanje za selekciju i transpoziciju u poplavi medijskih sadržaja. Ovi sadržaji (baš kao što su fotografija i film ugrozili slikarstvo(Walter Benjamin)) ukidaju potrebu za klasičnim estetskim istraživanjem, dok umetnost biva situirana u relacionu sferu politike. S.E.W.W. na pomalo ludistički, ambivalentan i polu-ironičan način pravi konceptualni rez, legitimišući prostor razlike u kom je moguće drugačije interpretirati, inače samodovoljne medijske sadržaje.


Poput „paralelnog interneta“ on nudi drugačije rezultate pretraživanja. Otvarajući politički neutralan prostor slobodne igre sa nasumičnim značenjskim i estetičkim sadržajima, S.E.W.W. funkcioniše kao estetska taktika za opstanak u savremenom, medijski isposredovanom društvu. Smer slobodnih interpretacija, uvek je neočekivan i na posletku otvara nove mogućnosti politizacije.

Link za S.E.W.W. video rad: http://vimeo.com/40400037

Nazivi radova:

Video : Dolphins Bullet

Reprodukcija 1 : Neon Program

Reprodukcija 2 : Superior

Reprodukcija 3 : Argumenti Za
Ikarov Pad

Glavno mesto ciklusa “Ikarov Pad” je odnos predmetnosti (koja podrazumeva naraciju) i geometrijske, kolorističke, apstrakcije (koja neminovno upućuje na uzdržanu izražajnost i danas na konformizam). Ovakav izgled, ne treba shvatiti kao neki neo-geo stilski osvrt, ili kao anahroni kič, već kao estetsku taktiku (paralelni ciklusi deluju kao neo-expresionizam, neo-pop, neo-op, ili čak mrtve prirode)… Taktika podrazumeva značenja/estetike koje su u nekakvom odnosu, slike nas vode od ilustrativnog (čak stripovske vrste naracije) do likovnog, pri čemu smo prinuđeni na preispitivanje, pritom, prisutan je dizajn, medijska slika, čak i u odnosima boja, koje opet podjednako dolaze od, i upućuju na, nemačke ekspresioniste kao i na glitch umetnost. Savremeni dizajn, kao doktrina liberalnog kapitalizma, ovde preuzima ulogu nekakve suprematističke nirvane. Još značajnije, u nju se integriše višak značenja, u vidu istorijske leve estetike konstruktivizma. Na kraju i sam konstruktivizam je dvoznačno ironiran tekstualnom porukom, koja nas vraća na naziv ciklusa. Sam naziv, kreira narativ, koji višeznačno komunicira.                                                                                                                                                                                                                                           Nazivi Radova:                                                                                                                

      Reprodukcija 1 : Ikarov Pad XIII

      Reprodukcija 2 : Pad (triptih)

      Reprodukcija 3 : Ikarovo Uzletanje                        
http://mixxxtar.blogspot.com/

Haotičnost, brzina, informacija, tržište, ekonomija, umetnost...

Današnjica je usled mnogobrojnih ekonomsko-društveno-tehnoloških faktora značajno izmenjena. Mixxxtar projekat je personalni filter, izduvna cev, za manje ideje koje u sklopu svog sopstvenog sistema funkcionišu međusobno-zajedno kao celina.

Haos i nekoherentnost Mixxxtara su svestan pristup i estetska taktika koja funkcioniše kroz krupno sagledavanje, a ujedino pruža mogućnost otvorenog dijaloga,  idejne i stilske različitosti i tehnološke slobode.                                                                                                                                             http://mixxxtar.blogspot.com/


Nazivi Radova:

Reprodukcija 1 : BMW

Reprodukcija 2 : Tell Us Master (triptih)

Reprodukcija 3 : 365 Swastikas
 

O meniKratka Biografija

Matijević Aleksandar je rođen 29.Aprila.1981-e u Bihaću, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je 2010 godine na Akademiji umetnosti u Novom Sad na departmanu likovnih umetnosti, odsek slikarstvo, u klasi profesora Vlade Rančića, momentalno je na master studijama iz novih medija kod mentora Stevana kojića.

Aleksandar Matijević (u zavisnosti od prikazanog) može biti shvaćen kao post-konceptualni umetnik ili kao pobornik nove slike, a tako se svesno i pozicionira. Tri ključna mesta savremene prakse (politika-komunikacija-estetika) u Aleksandrovom radu postoje kao proces i relacija, i neprestano zamenjuju jedna drugu. Estetika i politika su atributi komunikacije. Svaka umetnost je pitanje politike, a svaka politika je estetizovana.

Umetničko delo (govor) nastaje kada se svest zaustavi u nekom trenutku ovog procesa procenvši ga funkcionalno. Prema tome, Aleksandrov rad je stav, koji se nekada ukazuje kao post-konceptualni dokument, situacija ili poruka (Glorious the Chosen, 3Boje), nekada kao naizgled udaljeno likovno istraživanje (Ikarov Pad) ili kao nešto izmedju (Mickey Mouse Ciklus). Nekada su to fotografije, nekada slike, video, skulptura, digitalna umetnost, zvuk… i paralelno sa vizuelnim/relacionim istraživanjem, muzika (G.A.N. 665+1).

 

 

Adresa:                     Janka Čmelika 18-30

                         21 000 Novi Sad

                                 Srbija

 

Telefon:                    0631669157

 

E-mail:                      matijevic81@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Izložbe Aleksandra Matijevića

 

 

 

Samostalna izložba Tell us Master,

Galerija Kulturverein Einbaumobel, Beč, Austrija

Januar 2012 – Mart 2012

           

Grafike, Grupna izložba.

            Galerija Sofija, Bogdanci, Makedonija

            August 2011 – August 2011

           

Slike, Grupna izložba - Mix Autoritet

            Galerija letnje akademije u Salzburgu, Alte Saline Hallein, Austria

             Jul 2011 – Jul 2011

 

Slike, Samostalna izložba – Ikarov Pad

            Galerija kulturnog centra Vrbas, Vrbas

            Mart 2011 – April 2011

 

Slike, Samostalna izložba – Ikarov Pad

            Galerija kulturnog centra Sombor, Sombor

            Januar 2011 – Februar 2011

 

Skulpture, Grupna izložba – TEHNOSKULPTURE

            Izložba Artciklaža, Galerija Sremskih Karlovaca, Sremski Karlovci

            Jul 2010 – August 2010

 

 

 

Skulpture, Grupna izložba – Identitet

            Izložba Razlike, Galerija “Fabrika“, Novi Sad

            Jul 2010 – August 2010

 

Audio – Muzika, Mladi u Platoneumu

            SANU

            Mart 2010 – Mart 2010 (1 mesec)

Muzika za ovu izložbu je urađena od strane G.A.N. 665+1, grupe koje eksperimentiše sa zvukom i kompozicijom. Članovi G.A.N.-a 665+1 su Goran    Kauzlarić, Aleksandar Matijević i Nikola Avramović.

                                                                                             

Slike, Samostalna izložba – Miki Maus

            Kulturni centar Laza Kostić, Sombor

            Decembar 2009 – Decembra 2009 (1 mesec)

 

Video, Grupna izložba – 3Boje

            REX kulturni centar, Beograd

            April 2009 – Jun 2009

Video 3Boje je bio izložen na KEF10 (kratka elektronska forma) u REX kulturnom centru, Beograd RS, Podgorica MN.

 

G.A.N. 665+1  Formiran

            2006

Formirao/pridružio se Sound-art grupi/muzičkom bendu G.A.N. 665+1 sa Goranom Kauzlarićem i Nikolom Avramovićem, Novi Sad/Beograd, RS.


 

 

Web site

http://