Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Katarina Petrović

Danse Macabre

/video, 22:49 min.

(2012)

Rad Danse Macabre predstavlja dva narativa, vizuelni i zvučni, spojena u jedan. Glas moje bake ukršta se sa prizorom klanja i komadanja tela jagnjeta, čineci tako scenu podnošljivom za gledanje.
Jagnje naručuje i kupuje moj otac radi obeležavanja četrdesetodnevnog pomena od smrti majke, moje bake. Posluživanje jagnjećeg mesa tokom najvažnijeg posmrtnog pomena, predstavlja uobičajnu praksu na jugu Srbije. Ovaj običaj se naziva “dušni brav” i predstavlja prinošenje žrtve, način na koji se živi čašćavaju mrtvim zarad pokoja duše umrlog. Snimak je načinjen u porodičnoj kući tj. dvorištu lokalnog kasapina.
Audio material predstavlja izdvojene delove neformalnog razgovora sa mojom bakom sa majčine strane. Ona ima 82 godine.

Online link - https://vimeo.com/36682084
The Image of Thought

/ video/performans, 35 min.

(2011)

Video dokumentacija performansa u trajanju od 35 minuta, prikazuje proces bojenja tela belom bojom naspram belog zida i predstavlja istraživanje odnosa između tela i uma, kao i njihovog sinhroniteta. Relacija objekt-misao ispitana je kroz fizičku manipulaciju tela,  naglašavajući značaj autoreflektivne misli.
Koristeći sopstveno telo, želela sam da ispitam skrivene mehanizme formulacije misli. Način na koji posmatramo i razmišljamo o sebi predstavlja okosicu ovog rada i ukazuje na povratni odnos misao-objekt, gde naša tela postaju (jesu) naše misli.

Online link - https://vimeo.com/38712846

Slika 1 - foto-dokumentacija performansa

Slika 2 - video still
Prosvetljenje

/video instalacija, 01:52:28

(2010)

Video instalacija u trajanju od sat vremena i pedeset-dva minuta zamišljena je da funkcioniše kao klasično likovno delo u galerijskoj postavci. Video prikazan na tankom ekranu, unutar ukrasnog rama, ima za cilj da dugo trajanje video-a prevede u statičnu sliku i jedan trenutak.
Snimljen u sobi u kojoj subjekt neometano spava, gde je izvor svetla svetleći globus ali i ulično osvetljenje, odvija se svitanje. Prosvetljenje koje ono donosi povlači sumnju i misteriju, otkrivajući spavača i scenu. Statičan kadar služi da posvedoči o dinamici koja nas okružuje, a koja je često izvan svesti.

Online link - https://vimeo.com/24272196
Sreda

/video, 1:15 min.

(2010)

Posle perioda tamnog ekrana, praćenog ritmizovanim zvukom koji asocira zvuk kazaljke sata, pojavljuje se osoba koja daje objašnjenje zvuka. Ideja vremena je porušena i iza nje ostaje samo trag jedne banalne radnje koja traje pozajmljenim ritmom. Vreme nije bitno u svojoj smislenosti, u konkretnom kontekstu. Ono je prostor za imaginaciju i očekivanje, koji se ciklično ruše i ponovo obnavljaju.

Rad izveden u saradnji sa Ninom Simonović.

Online link - https://vimeo.com/24148823
Rečnik

/rad u toku

Englesko-engleski rečnik baziran je na konceptu nesavršenosti jezičkog komunikacijskog aparata. Ova nesavršenost ogleda se u kolosalnom broju značenja reči tj. jezičkoj semantici. Kako se ovaj problem posebno ističe u savladavanju stranog jezika i iskazuje kroz potrebu posedovanja rečnika, ovaj koncept obrađen je korišćenjem savremenog engleskog jezika.
Ono sto me je interesovalo je - na koji način biramo da razumemo određenu reč ili rečenicu? Da li je u pitanju kontekst, znanje, kultura ili emocionalno stanje? Kao i koja su to značenja, koliko ih ima i kako ih biramo?
Započet prostom rečenicom, Rečnik objašnjava svaku reč kroz data bazu dnevno ažuriranog online rečnika. Svaka reč u objašnjenju istim putem biva objašnjena, kao i svaka reč u ovim objašnjenjima - ne ostavljajući tako nijednu reč bez svojih značenja. Problem sistematizacije ovako velikog broja reči rešen je korišćenjem fusnota i numerizacije, kao i specifične sistematizacije, a u toku je i razrada softvera koji će olakšati prikupljanje ogromnog broja podataka. 
Charlie Parker - In Sweden

/mešovita tehnika

(2011)

Problem nesavršenost jezičke komunikacije započet sa Englesko-Engleskim rečnikom, nastavljen je u radu Charlie Parker. Postavljajući ovog puta nazive pesama sa albuma In Sweden, kao bazu semantičke disperzije.
Svaka reč u nazivima pesama objašnjena je online rečnikom. Originalan tekst omota gramofonske ploče zamenjen je setom značenja, a potom i ponovo odštampan kako bi zamenio prethodni.
 

O meni

Rođena 1986. godine u Nišu. Diplomirala na odseku slikarstvo na Fakultetu Likovnih Umetnosti u Beogradu 2011. godine, u klasi prof. Dragana Jovanovića. Kao stipendista Francuske Vlade provodi zimski semestar 2009/2010 na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts-u u Parizu, na smeru novih medija u klasi prof. Guillaume Paris-a. Ko-autor projekta Raškolovana Video Učionica u okviru paralelnog programa 51. Oktobarskog Salona u Beogradu. Učesnica jednogodišnjeg programa Raškolovano znanje - kolektivnog samo-obrazovanja u umetnosti i kulturi u organizaciji Teorije Koja Hoda 2010/2011 godine. Dobitnica KulturKontakt nagrade za boravak na Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst u Salzburgu 2008. godine. Izlagala na brojnim grupnim izložbama u Srbiji, Francuskoj, Hrvatskoj, SAD-u i online. Skorije izložbe uključuju: “Reading, Writing”, Galerija HOMELAND, Portland, SAD, “Autoskopija II”, Galerija UBSM u Beogradu i “The Weight of the Words”, online izložba u organizaciji Stuffinablack.

 

Web site

http://katarinapetrovic.net/