Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Veljko Zejak

Krajnji otisak (2009)

Landart instalacija

Zemlja i drvo  

 

 

Ovaj rad je nastao i bio izlagan specijalno povodom bienala »Lille 3000-Europa XXL«. Moja izložba se dešavala u prostoru gradske biblioteke u Lilu i prethodila je svečanoj dodeli nagrada najboljim  srpskim piscima. Između ostalih  od pisaca tu su bili prisutni David Albahari i Branislav Šćepanović.  Romani Usta puna zemlje od Šćepanovića i Gec i Majer od Albaharija ostavili su snažan utisak na mene i dali mi inspiraciju za nastanak ovog rada. Šćepanović u svojoj knjizi priča ličnu priču o čoveku u smrtnom strahu pred bolesti i pred ljudima, dok Albahari priča potresnu priču o žrtvama Holokausta na Starom sajmištu. Roman napisan kroz lik naratora, profesora Srpsko-Hrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti, koji na samom kraju osamdesetih  priča  svojim nezainteresovanim đacima priču o zločinima izvršenim  u ovom zloglanom logoru,  prateći likove glavnih protagonista,  dvojice nadasve naivnih egzekutora. Ovi romani predstavljaju pripovesti ličnog propadanja i smrti,  pričaju o ličnoj odgovornnosti i istorijskim turbulencijama koje se prenose sve do današnjih dana. 

U mom radu koristio sam pečat kao simbol birokratije i režima koji ostavlja grobnu humku kao otisak. Multiplikacijom ovih otisaka dobija se snažna , morbidna slika masovne grobnice. Slika je bila očigledno dovoljno snažna da je isprovocirala grupu vandala koji su tokom jedne noći pred sam kraj izložbe upali u park ukradenim motociklom i voženi besom i sopstvenom agonijom zakucali motor u skulpturu prethodno je zbrisavšii gumama, da bi na kraju zapalili ukradeni motor i time je skulptura trajno nestala u plamenu.   

 
Hod po vodi (2011)

Zvučna i svetlosna instalacija

 

Kretanje u zadatom ambijentu (pejzažu) se uočava prenosnim radarskim sistemom PR15 i prenosi na površinu vode na kojoj se stvaraju  promenljive slike talasa. Zvučni signal kretanja, koji se javlja kao prateća međufaza u prenosu radrskih signala, se direktno prenosi. Kretanje različitih vojnih formacija, uočeno tokom vežbe na vojnom poligonu, prenosi se na koordinate i tačke na monitorskoj slici, ili u slučaju ovog rada kontrolisanim kapanjem vode biva preneseno na veličinu bazena u rasporedu poput svetlećih tačaka na radaskom monitoru.

 

U ovom radu, pored korišćinja radarske tehnologije, konstruisao sam i mehanizam za kapanje vode. Mehanizam se sastojao iz rekonstruisanog starog  gramofona, koji je otvarao i zatvarao fioku u kojoj se kretao lego robot, koji je otvarao slavinu na mestima gde je to  trebalo. Ovim sam dobio kontrolisao kretanje po dve ose i time mogao da kontrolišem kapanje vode u bazen prečnika 1 jednog metra. U bazen je bilo upereno spot svetlo koje je reflektovalo na zid sliku kapljanja i talasanja vode. Rad je bio izložen na samostalnoj izložbi u decembru 2011. u galeriji Doma omladine u Beogradu.

 

Radar koji sam koristio razvija moj stric , naučnik, koji mi je ustupio ovu tehnologiju i dao potrebne snimke. Radar PR 15 kontoliše kretanje u prečniku 16 km. Slične  radarske sisteme koriste vojske i policije širom sveta za kontrolu granica, aerodroma, ostalih značajnih objekata, a može se koristitii i u direktnim vojnim sukobima. Ovaj radar je pravljen prema uzoru na izraelski prenosni radar nove generacije. Sličan radarski sistem se koristi u Gazi, ima ulogu u otkrivanjima kretanja zaraćenih snaga i sprečavanju slobodnog kretanja stanovništva.

 

 Ovim radom spojio sam dva suprotna stanovišta: jedan mitsko-religoizni sa savremenim vojno-tehnološkim. Ideja prolaza i prelaska preko vode koja u hrišćanstvu i judeizmu ima religiozno  tumačenje  u današnjem sistemu političke kontrole kretanja i migracija stanovništva uzima nova značenja.

 
Poštanske marke (2005-2007)

Grafika u glini

 

Sama ideja markice kao jednog non objekta bez težine, štampane na super tankom papiru biva promenjena uveličavanjem i dobijanjem jedne drugačije strukture i materijalnosti. Na ovaj način ova forma koja je imala ulogu u poštanskom transportu sa svom svojom nacionalnom, ideološkom i političkom pričom biva transformisana u ikoničnu sliku, koja multipliciranjem dobija asocijaciju sa pop artom. Kao teorijska osnova za ove radove može se uzeti  tekst francuskog filozofa  Žana Bodrijara  Istorija kao retro scenario iz  knjige „Simulacija i simulakrum “.

Ove grafike izvedene su inovativnom  tehnikom grafike u glini . Grafika u glini predstavlja spoj likovnih disciplina crteža, vajarstva, grafike, keramike, do tehnike sam došao samostalno tokom studija 2001. godine. 

Na markicama su predstavljane ličnosti koje se mogu upotrebiti kao označitelji različitih epoha. Njihovo čitanje nije uvek nužno vezano za lik koji se na njima pojavljuje, već ono što one predstavljaju za nas danas predstavlja sliku koja je doživela niz transformacija kroz vreme i medije kroz koje se pojavljivala. Tako se lik Klare Šuman nalazio i na 100 nemačkih maraka i dugo vremena bio predmet statusnog simbola i opšte bedeu Srbiji devedesetih. Aboridžini predstavljaju prvobitno stanovništvo Australije, tokom kolonijalizma nad njima su sprovođeni različiti oblici torture. Danas predstavljaju narod koji je gotovo istrebljen ili se uklopio u nove kulturne obrazce. Predsednik Australije se zbog ovoga javno izvinio, a lik Aboridžina se nalazi na markici ove zemlje.

 

Ove replike markica potiču iz mog filatelističkog albuma. Sakupljanjem markica bavio sam se kao dete, kako sam rođen 1980. ovo je vreme izolacija i ratova u bivšoj Jugoslaviji. Zemlja je u to vreme bila izolovana i filatelija je  način na koji sam u tom trenutku prikupljao informacije o okruženju i dalekim zemljama.  Tako da je u ovim markicama sadržano vreme, istorijske distance, buđenje nacionalizma, genocid i podivljala ekonomija.

 
Liberte, egalite, fraternite (2010)

Grafika u glini

 

Praveći relaciju između slike, političkih i istorijskih tekstualnih poruka sa poštanskih  markica Veljko Zejak u radu Liberte, Egalite,Fraternite i Liberty for all uspostavlja vezu sa  socialnim kontekstom u okviru koga rad nastaje.

Tokom rezidencijalnog boravka  u Parizu Veljko Zejak je održao dve radionice u kojima je demonstrirao tehniku grafike u glini.  Nakon radionice koja je održana u uskom krugu umetnika, Veljko počinje saradnju sa video umetnikom Tiagom Hackeom i održava radionicu u romskom naselju u predgrađu Pariza. Tiago je portugalski video  umetnik, koji je snimio više dokumentarnih filmova i radio sa ljudima iz ovog kampa više godine.  Rad na kreativnom potencijalu ove grupe je  važan, izraz koji dolazi iz njihove pozicije može dati odgovore na pitanja društvene jednakosti, slobode i rasizma u današnjem društvu zapadne Evrope. Pozicije učesnika ovih radionica su specifične i predstavljaju ostvareni kreativni potencijal nastao iz različitih kulturnih i društvenih okolnosti.

Većina roma iz ovog naselja je poticala iz Rumunije, Srbije i Bugarske. Oni žive na rubu egzistencije i suočavaju se sa problemima nezaposlenosti, nedovoljne edukacije, kriminala i bede. Ideja koja je povezala rad ova dva umetnika je bila da se preko radionice i demonstracije ove tehnike pokuša edukovati grupa Roma iz ovog naselja i osposobe da se kreativno izraze i samostalno izrađuju suvenire i grafike. Kao demonstrativno sredstvo kojim smo objašnjavali tehniku koristili smo grafički negativ sa uvećanim replikama poštanskih markica SAD i Francuske. Na ovim negativima prikazan je kip slobode i lik Marijane (devojke iz francuskog naroda, simbol francuske revolucije) i ispisani slogani LIBERTY FOR ALL i Liberte, Egalite, Fraternite. 

Ovo romsko naselje, Bobigny 93, je u potpunosti rasformirano i većina roma bila proterana tokom akcije proterivanja emigranata i romskog stanovništva iz Francuske 2010 - 2011.

 
Liberty for all (2010-2011)

Grafika u glini

 

Deo ovog rada je nastao tokom radionice u romskom naselju u Parizu 2010.  O čemu je već bilo govora. Dok je drugi deo nastao tokom 2011. i bio izlagan na autorskoj izložbi Grafika na prelazu Medija u galeriji SULUJ u Beogradu u septembrtu 2011. 

Slika preuzeta kao citat sa američke markice  prikazuje kip slobode  i slogan Libety for all. Sliku sam transformisao i u različitim formatima otisaka realizovao u tehnici grafike u glini. Monotipni otisci i destrukcija ove slike mogu se posmatrati u kontekstu ekonomske krize i globalnog  kolapsa ekonomsko-političkih sistema.

 
Krajnji otisak – model (2009)

Instalacja

Drvo i plastelin

 

Ovaj rad je nastao kao model  tokom nastanka rada Krajnji otisak. Rada realizovanog za bijenale u Lilu (Francuska).

Ovoga puta pečat ostavlja ljudsku figuru kao reljefni otisak u plastelinu. Multiplikacijom otisaka pečata u plastelinu dobio sam polje  prekriveno ležećim, smrtno ukočenim figurama. Ove figure su bile otisnute na podu galerije direktno. Ljudi, posetioci galerije i biblioteke u Lilu su ponekad nepažnjom gazili po njima ostavljajući otiske svojih cipela i štikli po telima ovih figura u plastelinu, čime su davali dodatnu akciju koja je doprinela  simbolici koju sam želeo prikazati u sukobu ostvarenom povezivanjem parova ljudska figura – pečat i grobna humka - pečat. Tako da sam na kraju izložbe imao polje raskomadanih i pregaženih ljudskih figura.

Korišćenjem efermernih materijala (zemlja i plastelin) u oblikovanju ovih skulptorskih instalacija, već tokom trajanja izložbe došlo je do promene  koja dolazi iz reakcija neposrednih posetilaca, slučajnih prolaznika i vandala, ponekad iz nepažnje, a nekad i kao direktan čin nasilja nad umetničkim delom.

 
Protekcija (2010-2012)

Serija skulptura i lendart instalacija

 

Serija radova pod zajedničkim imenom Protekcija bavi se strukturom, organskim i land artom. Struktura prepleta (tkanja tekstila) razvija se u različitim materijalima, dajući različite utiske na posmatrača u skladu sa svojom pozicijom i formatom.

 

Bazična  funkcija tekstila  i tkanja jeste odevanje i zaštita čoveka, kako bi bio sposoban da preživi u razlicitim uslovima životne sredine. Tkanje je jedan od najstarijih pronalazaka koje čovek upotrebljava.

 

 Radove iz ove serije sam realizovao u različitim materijalima počevši od korišćenja efemernim materijalima. Iz kalupa sam izvlačio segmente prepleta u zemlji visine kolena.  Segmente sam umnožavao i ovim gradio strukturu tkanja. Ovim postupkom mogu se praviti velike skulpturalne instalacije i time savladati veće dimenzije prostora, karakteristične za lendart. Efemerna materija skulpture, prepleta tkatine od zemlje u velikim dimenzijama ostavlja snažan utisak na posmatrača i razvija odnose zemlja-čovek-organsko-priroda. Takođe sam realizovao i model rada Kapija protekcije i započeo realizaciju rada u prirodnoj veličini čoveka u visini 2 m. Struktura prepleta je postavljena tako da formira kapsulu u kojoj se može smesti čovek, gde će biti okružen i kao zaštićen ovom organskom strukturom odlivenom u kaučuku.      

 
Bathroom Web (2008)

Svetlosna instalacija,                                                                  

Ogledalo, staklo, voda

Dusseldorf, Umetnička rezidencija april/maj 2008.

 

Ovaj rad je nastao i bio izlagan u mom studiju tokom rezidencije u Dizeldorfu 2008. In situ intervencija je pravljena postavkom i sečenjem ogledala prema prostoru ozidanog slivnika za tuš u kupatilu. Ogledalo je isečeno i ponovo sastavljeno tako da formira crtež paukove mreže. Svaka linija paukove mreže se nastavlja na linije okolnog prostora. Prostor u kome je ogledalo postavljeno ispunjen je vodom do vrha, time prateći liniju tla. Voda iz tuša bila je puštena tek toliko da bi kapajući davala ritam svetlosnoj projekciji.  Vibracije svetla, kapanje vode, paukova mreža koja kondenzuje nagomilano vreme, korišćeni su kao elementi, koji beleže moj boravak i ostavljaju tragove moje egzistencije u tom prostoru na vrlo krhak način.

 
Mobilni pejzaž (2007)

Interaktivna svetlosna istalacija

 

Vožnjom bicikla čovek kreira sliku, koja se odvija ispred njegovih očiju i uključuje se u proces kreacije. Osoba koja je ukjlučena u interakciju dobija osećaj kretanja kroz abstraktnu strukturu pejzaža, koja se prikazuje pred njim i u potpunosti zavisi od dinamike njegovog kretanja.

Bicikl je povezan zupčanicima i lancima za mehanizam pokretne trake. Vožnjom bicikla u mestu pokreće se mehanizam. 

Pokretna traka je realizovana u različitim materijalima: niti, poluprozirne zavese, dvoslojne folije ispunjene malom količinom vode. Tako da pokretanjem trake i projektcijom te slike na zidu dobija se dinamična slika uskomešanih linija, curenja vode, itd. Slika koja upućuje na pejzaž posmatran u širem smislu.   

 
Sex Machine (2006)

Video

DVD PAL TT 3:50

 

Ideja seks mašine uzeta je kao osvrt na izmanipulisanu seksualnost današnjeg čoveka, njegove fetiše i  ulenjenost u komforu. Video koji  je nastao kao neka vrsta  propagandnog materijala za moj patent Sex machine. Napravio sam umanjenu simulaciju porno filma u kom su akteri lutke, a mašina  dinamični element cele akcije.  Mašina je projektovana kao krevet koji se sastoji iz dva dela, jedan deo je statičan, a drugi se pokreće putem elektromotora.  Na taj način je napravena situaciju u kojoj sve što treba da se preduzme je da se udobno smesti u krevet i uključi mašina, koja će omogućiti zadovoljenje bazičnog čovekovog nagona, brutalno je prikazana tendencija savremenog čoveka za komfornošću, kao i dekadencija društva pretrpanog porno sadržajima. Ovaj rad otvara pitanje telesnosti u  tehnološkom društvu, prikazujući koncept mehanizovane seksualnosti, u kojoj se čovek javlja kao pasivni objekat i mašina koja  omogućava dinamičan odnos između dva indiferentna tela.

 
 

O meni

 

Rođen je 1980.

Živi i radi u Beogradu i Ljubljani.

 

Diplomirao je 2005. vajarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, nakon čega je 2008. završio i specijalističke studije na istom fakultetu u klasi prof. Mrđana Bajića. Nakon toga 2008/2009 odlazi u Pariz  kao stipendista francuske vlade,  gde  boravi kao gostujući student na École nationale supérieure des beaux-arts de Paris u ateljeu prof. Richard Deacon.

 

 

Rezidencije:

 

- januar/maj 2010. Cite Internationale des Arts Paris.

- april/maj 2008. rezidencijalni boravak u Dizeldorfu.

 

Autorski projekti:

 

Od 2010. međunarodni projekat  Hibridni objekat do sad realizovan u Beogradu, Parizu, Sloveniji i u novembru 2012. u Berlinu

2011. Međunarodna grupna izložba Grafika na prelazu medija, Galerija SULUJ, Beograd

2012. Umetnička kolonija na  planini Jabuka

Od 2011. projekat Socijalne strukture i migracije Južna Afrika- Evropa

 

Izbor samostalnih izložbi:

 

 

2011. Beograd, Galerija Dom Omladine, “Hod po vodi”

Jennersdorf (Austrija),Gallery EXPOSITION, “Peace please”

2010. Paris, Cite internationale des Arts, , “Special delivery”

2009. Lille, Bienale “Lille 3000 – EUROPA XXL“

Paris, Galerie CROUS

Galerija Kolarčeve zadužbine, Beograd, “Konačni otisak”

2008. Dusseldorf, “Bathroom web”

Beograd, Remont, Hraum

2007. Beograd, Remont, “Sex machine”

Galerija O3one, “Nucleus”

2006. Beograd, Dom omladine, “Reljefi i grafika u glini”

 

 

Izbor grupnih izložbi:

 

2012.  Stockholm, SUPERMARKET art fair

2011.  Paris, Galerie la Vitrine, “Hibrid object/Studio Romance”

Beograd, Galerija SULUJ, “Grafika na prelazu medija” 

Ljubljana, Galerija Kapelica, Radionica Sense Stage senzora

2010.  Beograd, SKC,FKC i Paviljon Cvijeta Zuzorić, "Hibridni objekat"

Litija(Slovenija), Muzej premoderne umetnosti, "Hibridni objekat"

2009.  Paris, Srpski kulturni centar, "CARREFOUR 2"

2008.  Paris, Galerie Gauche(ENSBA), “Salade“

2006. “Device art“, Zagreb,Beograd, San Francisko u organizaciji  Blasthaus- San Francisco, Kapelica-Ljubljana, Kontejner–Zagreb, O3one-Beograd 

 

 

Web site

http://zejak.wordpress.com/