Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Ivana Stojanović

Urban DeStructure

 

Život u Srbiji poslednjih decenija doživljavao je velike promene. Tranzicija kroz koju Srbija i dalje prolazi promenila je sve aspekte društva. Serija fotografija Urban deStructure nastala je kao odgovor na aktuelni proces urbanih promena i njegovih posledica. Umetnička akcija sastoji se od ulaženja u napuštene porodične kuće nekoliko dana pre njihovog potpunog fizičkog uništenje i fotografisanja zatečenog stanja enterijera. Sekundarna akcija se fokusira na prikupljanje statističkih podataka koji govore o promeni urbane strukture. Projekat Urban deStructure bavi se paralelnim procesima uništenja jedne vrste urbane strukture koja biva zamenjena drugom. Ovakva promena sa sobom nosi dalekosežne posledice, promenu načina funkcionisanja društva u celini, njegovih sastavnih delova, strukture porodice, ljudskih navika i ponašanja. Urbanistička promena inicirana od strane političke elite kojoj same promene nisu namenjene postavlja se kao problematična i biva podvrgnuta kritičkom stavu autorke. Ovaj rad problematizuje pitanje opravdanosti i održivosti ovako sprovodjenih reformi iz perspektive jedne porodice. Simultanost dva oblika istraživanja, umetničkog i naučnog, postavlja proces rušenja i izgradnje u uzročno posledičnu vezu, nostalgične slike nestajanja i promišljanja novog, fizičke strukture koja tek treba da dodje.


Diptih

 

Momenti, situacije i mesta koja su u realnosti nekompatiblna četo postaju veoma bliska u ljudskoj svesti, u njihovom promišljanju i analiziranju momenata koji su se desili, u imaginacijama i snovima. Mašta je občilno takva, ima mogućnost da kombinuje stvari koje su u stvarnosti nemoguće i da pri tom postiže savršen smisao i celovitost. Filmski jezik upotrebljava slične procedure, povezivajući frejm za frejm stvara novo značenje, smisao koji je nemoguć u realnosti ali ljudskoj svesti veoma srodan. Zaiteresovana sam za realnost fotografske slike i razlike i sličnosti koje postoje izmedju te dve realnosti, one oko nas i one koje mi doživljavamo.

Serija fotografija predstavlja parove od dve fotografije koje prezentuju svaka svoju realnost a u kombinaciji donose novo značenje, novu realnost koja je nama, ljudima veoma bliska.


Bahrain to Serbia

 

Projekat Bahrain to Serbia bavi se pitanjem identiteta, razlikama i sličnostima izmedju dve kulture, dve različite civilizacije.

Rodjena sam u Srbiji i odrastala u njoj tokom devedesetih i dvehiljaditih. Reprezent sam prosečne mlade osobe koja je svoj identitet našla u zemlji sa konstantnim ratovima, izolaciji, bez mogućnosti putovanja, upozanavanje drugih, pa čak bliskih zemalja regiona, iz zemlje koja je nedavno napustila socijalistički režim i još uvek je u tranziciji ka nekoj formi kapitalističkog.

Izenadno sam se preselila u Bahrein u kome sam doživela izvestan kulturni šok i gde pokušavam, u pauzama radnog vremena, da nadjem svoj identitet. Počela sama kao Titova pionirka, pevala sam pesme o partizanima, učila različite verzije istorije i geografije tokom devedesetih, koje su se iz godine u godinu menjale, studirala po knjigama iz 60tih, vozila Jugo, slušala bosanski rok, jela voće iz tatine bašte, kupala se u Dunavu leti.

Pokušaji da pronadjem bilo šta srodno po bilo kom principu u Bahreinu za mene je težak zadatak. Učenje i preispitivanje nove kulture ostavlja me konstantno u čudu i neobičnoj želji da sve zabeležim fotoaparatom, sve što ne mogu da razumem ili doživim na bilo koji način. Zabeležiti za mene znači odložiti momanat doživljavanja, odložiti momenat življanja. Kao zadržavanje vazduha pod vodom jer disanje nije moguće.

Bahrain to Serbia prikazuje moje putovanje kući i promenu koju na tom putu doživljavam, stvari koje u ovom momentu ne mogu da shvatim a čine moju svakodnevicu.


 

O meni

 

Obrazovanje:

2009. diplomirala na odseku za fotografiju, Akademije umetnosti u Novom Sadu

od 2009. student na Master studijama na Akademiji umetnosti u Novom sadu, ofsek fotografija u klasi profesorke Ivane Brezovac-Tomanović

trenutno živi i radi u Manami, Bahrein

 

Kolektivne izložbe - izbor:

2010. “Southern bridge”, Pecs, Madjarska

2009. Zajednička izložba studentskih radova, Gete Institut Solun, Grčka

2009. Zajednička izložba, "Arl 2008", Francuski kulturni centar, Novi Sad

2009. Diplomska izložba studenata Akademije umetnosti, Galerija Matice srpske, Novi Sad

2009. Izložba studentskih radova, "Mladi 2009", Galerija “Nadežda Petrović”, Čačak

2007. Studentska izložba, Start fest, Novi Sad

2007. Svetsko bijenale studentske fotografije, Novi Sad

2006. Studentska izložba, Galerija "Pavle Beljanski", Novi Sad

 

Nagrade:

2009. Akademija umetnosti u Novom Sadu, najuspešniji umetnički rad u disciplini fotografija

2009. "U dijalogu sa Vazarelijem", pod pokrovitreljstvom Ambasade Madjarske i Muzeja Savremene umetnosti Novi Sad, nagrada za najuspešniji studentski rad

2007. Svetsko bijenale studentske fotografije u Novom Sadu, treća nagrada

 

Radionice:

2010. “Southern bridge” International Art Symposium, Pecs, Hungary

2010. “Hybrid Media Camp”, Begeč

 

Web site

http://