Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Nikola Macura

O poreklu

O POREKLU Koketiranje sa ličnom i nacionalnom istorijom počevši od predela  slabe gravitacije, stvaranja misterije do ne dvosmislenog isticanje nacionalnih obeležja (boja) postavljen je sa namerom, problematizujući pored ostalog  pojam  identiteta i potrebe za nacionalnom i drugom  pripadnošću. Ta pozicija sa koje se bavim nacionalnom i ličnom istorijom, problematizujući pitanje pripadnosti kao primarno u karijeri i životu, na posredan način doprinosi fazi promocije .

KAMEN U GLAVI

O poreklu kao i osobinama Superumetnika svedoče judi, njihove priče i običaji. Sami su određeni kamenom na kome su rođeni, uslovima života kao i neobičnom genetikom i čudnom gravitacijom. Oblikovani su legendama i mitovima prenošenim sa kolena na koleno, ćutanjem. Tlo na kome rađa šuplji kamen, sjekavac i ljudi, plodno je tlo. Gde se nalazi, to nikom do kraja nije jasno. Za neke je to jedno jedino samo njihovo, po svemu i od uvek, a drugi se opet ne slažu. Moglo bi se reći ni na nebu ni na zemlji. Ali to opet ne bi bilo tačno. To je mesto iz koga su jedni raseljeni a drugi se nisu naselili. Kamen se teško žvaće sem kad se navikneš od malena a zemlju tamo svu je oduvala bura. Ili su je ovi kad su kretali strpali sve u džepove i poneli. Ni to se nezna.

 Ali jedno se zna - i dalje iz te oduvane zemlje niču  ljudi. Ljudi sa kamenom u glavi.


Proputovanja

Promocija ideje  o Superumetniku predstavlja prvu fazu u realizaciji i sprovođenju principa ispomaganja, sa idejom da ne postoji pozicija sa koje se ne može pomoći drugome.

Kampanja na posredan način promoviše  ideju uz preterivanje u prezentaciji koristeći se markentiškim trikovima. Principom šokantne izjave (ja sam Superumetnik), javnim proglasima (popravljam skulpture i druga umetnička dela), ne do kraja jasnom pojavom (odela za superumetnika), manipulišući državnim simbolima (bojama) i naravno ponavljanjem.

Poseban segment prezentacije čini proceces utvrđivanja i promovisanja porekla Superumetnika. 

 PROMO AKTIVNOSTI

 Promo performansi, izvođeni uglavnom tokom letnjih PROputovanja, oslanjaju se na princip ponavljanja lika Superumetnika, iz čega nastaju snimci i fotografije prezentovani kroz formu videa, dosadni film, film bez kraja (snimljen je na različitim lokacijama sa jednom zajedničkom temom, likom Superumetnika)

 Promo objekti koji svojim izgledom i funkcijom doprinose promovisanju ideje, lika i dela Superumetnika. Zapravo, rekviziti su načinjeni sa ciljem da izazovu reakciju ili pomognu izvođenje umetničke akcije- performansa.

Foto dnevnik - fotografije sa proputovanja na kojima se pojavljujem u Superumetnik odelu za putovanja prezentovane su na nekoliko socijalnih mreža kao pozicija za komunikaciju i upoznavanje sa idejom Superumetnik.

Promocije - komunikacija sa Superumetnikom pored virtuelne postavljena je i na nivou direknog razgovora  kroz promo radionice, diskusije i tribine.  Promo radionice se postavljaju namenski u odnosu na populaciju kojom se bave. Predstavljaju uvođenje u praksu Superumetnik radionice i sledeću fazu aktivnosti koje se odnose na popravku okruženja, promovišući princip ispomaganjna kao osnovni princip.


Superumetnik radionica

O RADIONICI - Osnova programskih aktivnosti Superumetnik radionice odnosi se na aktivnosti usmerene na pomoć drugima. Radionica predstavlja ne samo praktičnu već i simboličku poziciju sa koje je moguće delovati. Pored pomoći drugim umetnicima u njihovoj misiji stvaranja umetničkog dela, aktivnosti Superumetnika se odnose i na pomoć ostalim, ugroženim i marginalizovanim grupacijama. U tom smislu i radionica ostvaruje novo polje delovanja u okviru pozicioniranja ideje Superumetnik (ispomaganja) u širi društveni, socijalni kontekst.

RADIONICA  NAMENJENA  UMETNICIMA

Pokretanje projekta pomoći umetnicima i uvezivanje istog sa ugroženim grupacijama ima za cilj da ukaže na marginalizovanu poziciju umetnika u odnosu na društvo i kontekst u okviru kog se umetnost realizuje , prezentuje. Pomoć umetnicima nije ograničena samo na usko tehničku podršku u realizaciji dela, ideje, već podrazumeva mnogo šire polje istraživanja i delovanja na pitanjima prava umetnika i njihove pozicije u društvu (sredini koja ga okružuje).

KAKO SE UMETNICI  UKLJUČUJU  U PROJEKAT  

Planirano je da pozicija - www.superumetnik.com – bude organizovana kao osnovna u smislu promovisanja I relizacije ideje Superumetnik, kao lična karta Superumetnika. Pored toga, projekat se postavlja na postojeće socijalne mreže koje omogućavaju kvalitetnu i brzu komunikaciju sa Superumetnikom i širenje ideje bez ograničenja.

Superumetnik radionica postavljena u kviru sociljanih mreža i sajta - www.superumetnik.com , koji je u izradi, podrazumeva stalno otvoreni konkurs, mesto za pitanja I predloge.   U tom smislu,  ova pozicija otvara mogućnost publikovanja anonimnih umetničkih dela, prostornih ili drugih angažovanih intervencija, izvedenih radova i predloga popravki okruženja, skice i ideje.

Pored pozicije koju radionica zauzima u okviru Superumetnik web sajta i socijalnih mreža, ostvarena je i radionica u okviru prostora Art klinike u Novom Sadu .

Radionica smeštena u okviru ovog prostora postavljena je na mesto već postojeće radionice. Uobličena  prema zahtevima  programa, zadržavajući pritom svoju prvobitnu namenu prostora u kome se prave i popravljaju stvari. Pored toga ona promoviše, zastupa, ideju ispomaganja, kao osnovu zamisli ideje projekta Superumetnik, što znači da je otvorena  za sve umetnike koji žele da pomognu sebi ili drugome.

 RADIONICA NAMENJENA DECI ROMSKE NACIONALNOSTI

 

Pokretanje radionice namenjene deci romske nacionalnosti kao osnovnu ideju ima  osnaživanje samopouzdanja dece Roma kroz artikulisanje vlastitih altruističkih vrlina/moći koje kroz  formu supejunaka/Superumetnika na simboličkoj ravni Romima obezbededjuju  poziciju moći u društvu. Kao posledica ovoga, sama deca imaju viši nivo samopouzdanja realizovan kroz prepoznate I artikulisane vrline/moći na simboličkom nivou. Pravi se i distanca prema poziciji ugroženosti sublimacijom ideje  o vrednosti simboličkog mesta u društvu.

Radionica ovog tipa je već realizovana u kraćoj verziji i postavljena kao kreativna,          tokom koje deca smišljaju i modeluju vlastite superheroje. Iz nje je proizišla predstava „Superumetnik u epizodi paketići” koja se održala pred Novu Godinu 2011. Tokom predstave su učesnici radionice u kostimima superheroja koje su kreirali tokom rada, uz pomoć Superumetnika, delili paketiće deci umetnika. Na ovaj način su romska deca izašla iz simboličke pozicije „primaoca” i zauzela ulogu „davaoca”, te podelili radost Božićnih i Novogodišnjih praznika sa decom umetnika, koja su takođe zapostavljena od društva u tim danima Novogodišnjih dečijih predstava.


 

O meni

Ime:

Nikola Macura

Rođen:

Novom Sadu, 1978-e

Završio Akademiju umetnosti u Novom Sadu, kao studen generacije na odseku za vajarstvo, u klasi profesora Tomislava Todorovića.

Izlagao sam na više kolektivnih i nekoliko samostalnih izložbi.

Trenutno sam zaposlen na Akademiji umetnosti Novi Sad, na katedri za vajarstvo, u svojstvu višeg stručnog saradnika.

KOLEKTIVNE IZLOŽBE

Izložbe međunarodnog karaktera - po pozivu

2010- Art klinika, performans, izložba, prezentacija, 18m-galerie, Berlin, Nemačka

2010- Prezentacija, performans,Grune Akademije,Das gute Leben fur alle, Austrija

2009- REAL PRESENCE, performans, KUNSTLER HAUS, Grac, Austrija

2008- Rekonstrukcija zločina, Glajsdorf, Grac, Vajc, Austrija

2008- Rekonstrukcija zločina, Stadtische Kunsthalle Munchen ,, Lothringer 13''

2008- Iz pepela u muzej, performans, u okviru projekta ,,Prostor za novi dijalog'', Muzej

savremene umetnosti, Novi Sad

2005- 46.Oktobarski salon, Beograd

2004-''Antiteza'' Muzej savremene umetnosti BIH, Sarajevo

2007- ,,Alter grad'' performans, Novi Sad

Izložbe međunarodnog karaktera- žirirane

2003- Bijenale minijature, Gornji Milanovac

Izložbe na nivou države – po pozivu

2011 – "Skulptura, objekat, ili, gde je granica, gde je granica... V, Cvjeta Zuzorić, Beograd

2007 - Skulptura / objekti, instalacije, ambijenti, intervencije / u urbanom prostoru. Visart, Muzej savremene umetnosti Vojvodine

2006 - POGLEDI 2006 LIK-METALIK, GALERIJA 73, Beograd

2006 - HIBRIDNO IMAGINARNO: SLIKARSTVO I/ILI EKRAN, Muzej savremene

umetnosti,

2005 - DEVETI SIMPOZIJUM SKULPTURE – APATINSKI VAJARSKI SUSRETI, izložba Novi Sad radova nastalih na simpozijumu,Galerija kulturnog centra, Apatin

2005 -''Kao skulptura kakao skulptura'', Muzej savremene likovne umetnosti, Novi Sad

2006 - Izložba portreta, Šok galerija, Novi Sad

2004 -''Antiteza'' Galerija ''Zlatno oko'', Novi Sad

2004 -''Vajati ili...?'', Galerija ''Podrum'', Novi Sad

2002 - Izložba ogledala , Art klinika, Novi Sad

Na nivou države – žirirane

2007 - Izlozba novo primljenih članova ULUV-a, Novi sad

2004 - Oktobarski salon, Novi Sad

2003 - Oktobarski salon, Novi Sad

2002 - Granična područja erotike, Šok galerija, Novi Sad

2006 - ART KLINIKA- Moderna galerija Narodnog muzeja Kragujevac

2006 - ART klinika u Muzeju Srema , Muzej Srema, Sremska Mitrovica

2009 - Bankrot, odlazak u belo, performans, Art klinika, Novi Sad

2008 - Dopunski časovi iz crtanja za talentovane, Muzej savremene umetnosti, Novi Sad

2008 - Kafa sa mostom, performans, Novi Sad

2008 - Dečija nova godina za decu umetnika, performans, Art klinika, Novi Sad

2007- Art klinika, Muzej Srema, Sremska Mitrovica

2007- Sećanje na varadinski most, performans, Novi sad

2006 - PREZENTACIJA PROJEKTA STREET ART, art klinika, Novi Sad

2005 - ''Skica za buduću izložbu u budućem muzeju'' ART klinika u M.S.L.U, Novi Sad

Izložbe ne žirirane

2010 - Razlike, Fabrika, Novi Sad

2006 - PODRŠKA GLUMCIMA, foto performans, Pozorište mladih, Novi Sad

2006 - PODRŠKA GLUMCIMA, foto performans, Remont galerija, Beograd

2005 - IN MEMORIAM VARADINSKI MOST,performans, Novi Sad

2004 - PRESTUP 2004, performans, Novi sad

2004 - Belog zeca za gradonačelnika Novog Sada, performans, Novi Sad

2003 -''Bio most – da se ne zaboravi,, performans, Novi Sad

2002 - Važno je prisustvovati- performans otvaranja Art klinike

SAMOSTALNE IZLOŽBE I UMETNIČKE AKCIJE ( performansi )

IZLOŽBE (žirirane)

2005 -''Z(a)gaziti'', art klinika, Novi Sad

2003 - ''Uzorci'', Šok galerija, Novi Sad

2010 – "ZA U", ULUV, Novi Sad

IZLOŽBE NE ŽIRIRANE

2009 - Multimedijalni centar Akademije umetnosti Novi Sad - izložba sa prezentacijom rada

UMETNIČKE AKCIJE

Međunarodnog karaktera-

2011 – "Superumetnik", Muzej savremene umetnosti Novi Sad

2010 – "Promo performans", Berlin, Nemačka

2009 – "Promo performans", Knin (Hrvatska), Grac (Austrija), Venecija (Italija),

2007 – "ZA U" u okviru muzičkog festivala EXIT, Novi Sad

2005 - ''Za gaziti'' u okviru 46-og Oktobarskog salona, Beograd

IZLOŽBE NA NIVOU DRŽAVE

2009 – "UZORCI ZGAŽENIOG", Beograd, Novi Sad, Beočin

Izložbe po pozivu

2007 - ''U najavi'' Sremska Mitrovica

2006 - ''U najavi'' u okviru projekta -Street art- Art klinika

2005 - ''Isceljivanje'', Novi Sad

2005 - ''Uzimanje otisaka'', Novi Sad

RADIONICE

WORKSHOP FOR EMERGING GENERATIONS OF ARTISTS:

2002 – "REAL PRESENCE", Muzej 25 maj, Beograd

2004 – "REAL PRESENCE", Muzej 25 maj, Beograd

2005 - Umetnici beskućnici, radionica Art klinike, Novi Sad

2006 - STREET ART, letnja radionica Art klinike, Novi Sad

2007 - Dopunski časovi iz crtanja za talentovane, radionica Art klinike, Novi Sad

2005 - DEVETI SIMPOZIJUM SKULPTURE – APATINSKI VAJARSKI SUSRETI, Apatin

KOORDINATOR RADIONICA

2010 – Radionica "Moj Superheroj" u saradnji sa URS – om, Novi Sad

2010 - Škola vajarstva, Muzej Vojvodine, Novi Sad

2008.– 2009. – "Poziranje kao izjava" u okviru projekta Vakt, Art klinika, Novi Sad,

u sklopu redovnog programa art klinike.

2006 - Letnja radionica STREET ART, Art klinika, Novi Sad

Vodim i organizujem besplatnu školu crtanja- večernji akt,

Od 2000. godine učestvovao sam u nekoliko akcija koje organizuje LED-ART a od 2002. aktivno u radu ART KLINIKE.

Organizovao sam i vodio radionicu STREET ART u okviru letnje radionice art klinike.

 

Web site

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001351808274