Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Saša Tkačenko

Objekat H

Objekat H je nastao kao reakcija na strategije komunikacije u javnom prostoru. Jednostavani i redukovani ulični znaci i simboli su osmišljeni sa ciljem da prenesu informacije, uputstva, ograničenja, obaveštenja i reklame prolaznicima u svakodnevnim situacijama. Budući da su upisani u našu socijalnu percepciju, ovi znaci mogu se čitati veoma brzo i razumeti gotovo automatski. Latinično slovo H pojavljuje se kao znak u mnogim različitim kulturama i jezicima, u kojima je nosilac različita značenja, kao što su Help, Hospital, Hotel, Helicopter landing zone, ili Haltestelle (autobuska stanica) i Hilfe (pomoć) na nemačkom jeziku. Koristeći navedeno kao polazište, Objekat H nastao je ukrštanjem dva slova H pod uglom od  90 °, i napravljen je od metala, pleksiglasa i led rasvete. Formalno aludirajući na  karakteristike  lako čitljivog  uličnog znaka, Objekat H proizvodi različite asocijacije suočen sa publikom u izložbenom prostoru. U ovom kontekstu on nije nosilac određene informacije - umesto toga, on izaziva konfuziju kod posmatrača. Postavljajući Objekat H u različite situacije u javnom prostoru, umetnik fotografski dokumentuje njegovu interakciju sa okruženjima u kojima je javna signalizacija izlišna.

Objekt H, 2011
metal, pleksiglas, led svetlo, 150 x 94 x 94 cm


Handicraft

Polaznu tačku video instalacije Handicraft predstavlja opšte prihvaćeni simbol nasilja u društvu - vunena kapa “fantomka”. Distancirajući se od  njegovog simboličkog, ovaj rad u prvi plan postavlja i inicira alternativna  značenja vezan za ovaj predmet. Naglasak se pri tome nalazi na manuelnom procesu izrade i paranja vunene kape, ukazujući na demistifikaciju njenog korišćenja u svrhu skrivanja ličnog identiteta. Na taj način, vunena kapa “fantomka” je predstavljena kao sredstvo u proizvodnji ne-identiteta. Procesom dekonstrukcije kape “fantomke” otkriva se novi identitet, koji nadmašuje društvene stereotipe i očekivanja.

Handicraft, 2011
video instalacija, 2  kanala, 2' 30", u lupu


Was It Worth It

Kao ličnu dilemu koja me okupira u svakodnevnom životu, želeo sam da pitanje "Was It Worth It?" postavim u obliku svetlosne instalacije sa ogledalom. Čineći to, ja preispitujem sopstvene postupke, istovremeno pokušavajući da posmatrača, treće lice uključim u ovo dvosmerno preispitivanje. Kompleksni set relacija koji nastaju kao rezultat interakcije između umetnika, dela, posmatrača i prostora, inicira dalja pitanja i značenja koja nas dovode do početnog polazišta ovoga rada - konstantne  ljudske potrebe za preispivanjem prošlosti.

Was it worth it, 2010                                                                                                  objekat, ogledalo, led svetlo, 160 x 76 x 8 cm


 

O meni

Saša Tkaćenko rođen u Majdanpeku 1979. godine. Diplomirao vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Pohađao Međunarodnu letnju akademiju likovnih umetnosti (International Summer Academy of Fine Arts) u Salcburgu, u klasi profesora Nancy Davidson.

Izlagao samostalno u Beogradu (Higijena, Kulturni Centar Magacin) i Berlinu (Objekat H, Lage Egal), kao i na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu (Beograd, Pančevo, Hamburg, Rivoli, Beč, Istanbul…).

Radom iz serije Higijena uvršten u Telenor kolekciju Srpske savremene umetnosti.

Više informacija pronađite na www.tkacenkosasa.blogspot.com

 

Web site

tkacenkosasa.blogspot.com/