Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Irena Dimitrijević

vreme

Smatram da svako od nas vreme doživljava na različit način, kao i da vreme za svakog od nas predstavlja subjektivan osećaj, kao i to da za svakog od nas vreme prolazi drugačije. Reč je o skulpturama koje su interesantno koncipirane jer su izrađene od metala koji je konbinovan sa starim mehanizmima od satova što skulpturama daje jednu novu dimenziju i čini ih interesantnijim. One predstavljaju i zanimljivu vezu i kombinaciju starog i novog, upotrebljenog i potpuno novog, kao i spoj dve materije, jedna je nagrižena zubom  vremena i bila je upotrebljavana i to se vidi i daje skulpturama novu vrednost, a druga predstavlja potpuno nov nekorišćen materijal koji je ujedno i simbol modernog doba.


homosapijens

Naziv skulptura je homo sapijens jer njima želim da prikažem moje shvatanje i doživljaj čoveka tj. Homosapijensa danas, na jedan potpuno zanimljiv, interesantan i moderan način. Skulptura je izrađena od metala u kombinaciji sa siporex blokovima, što je inovativan i zanimljiv spoj. Skulptura je jako skulptorski svedena, jednostavna i geometrizovana što doprinosi njenoj snazi i dinamici. Sačinjava jedan zanimljiv sklop geometrije koji ne objašnjava sve, već je dovoljno asocijativan, zanimljiv i otvara prostor posmatraču da izgradi svoj utisak tj. Impresiju o delu, da ostavi utisak da opčini posmatrača svojom snagom i jednostavnošću. Skulptura je zanimljiva jer na jedan nov sveden i skoro potpuno apstraktan način predstavlja čoveka tj. Ljudsku figuru u pokretu.


savremen čovek

skulptura predstavlja moj stav o savremenom čoveku, izrađena je od siporex bloka i potpuno sje bela čime želim da naglasim jednoličnost i ukalupljenost savremenog čoveka. Skulptura predstavlja geometrijski stilizovanu figuru koja je pretežno kvadratna čime želim da ukažem na gubitak individualnosti kao i na tu ukalupljenost u jedan sistem ponašanja koji nam je nametnut, a to je da smo svi isti i da trebamo isto da mislimo i da se ponašamo, a ja mislim da je to pogrešno i smatram da bi svaki čovek trebalo da bude individua za sebe, i da je svaki čovek jedinstven.


 

O meni

Moje ime je Irena Dimitrijević rođena sam 29.12.1985 god. u Beogradu. Diplomiral sam na Visokoj školi strukovnih studija-Beogradska politehnika na smeru grafički dizajn, nakon toga sam diplomirala na fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu na smeru primenjeno vajarstvo u klasi prof. Zorice Janković. bila sam ucesnik nekoliko likovnih kolonija u zemlji i inostranstvu a to su 17. međunarodna likovna kolonija u Sentandreji, terratorija09, i outside10 projekat koji je realizovan u firenci. imala sam i samostalnu izlođbu GRADOVI koja se odigrala u februaru ove godine u galeriji stambol kapije na Kalemegdanu. Takođe sam bila ucesnik 17 grupnih izlođbi od kojih su najznacajnije: međunarodno bijenale minijatue u Gornjem Milanovcu, izlođba 17 međunarodne likovne kolonije u Muzeju Lajoša Vajde u Sentandreji, međunarodna izlođba minijature 1i2 odrđana u galeriji trag, lira art, izlođba telo u okviru projekta prof. Marka Lađušića idruge...

 

Web site

http://