Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

La confrontation / Sučeljavanje: kolektiv, za produkcionu nagradu

La Confrontation St Hippolyte

Performans La Confrontation (4 - 6. novembar, 2010, Saint Hippolyte) se sastojao u oslikavanju transparentne zida galerije La Metisse D’Argille. Na zidu se istovremeno odvijala projekcija prethodno snimljenog filma. Film je inspirisan starim zamkom u centru garada Tours-a u kome smo boravili. Film je sačinjen od serije fotografija koje se sukcesivno smenjuju. Priča koja prati film predstavlja projekat koji je izmaštan,  koji je skoro nemoguće realizovati. Na granici je fikcije i realnosti. Fotografije su snimane u vreme zalaska sunca, u sumrak. Tako postaju vidljivi i jednostavni svetlosni efekti koje smo izvodili kao neki crtež u vazduhu.

Na kraju performansa, kada smo upalili svetlo, posetioci su bili iznenadjeni slikom, koju smo za vreme projekcije uspeli da napravimo zajedno, a koja je bila vidljiva na sasvim drugi način tokom trajanja projekcije.

 


La Confrontation Luynes

Performans La Confrontation (4 - 6. novembar, 2009, Luynes) se sastojao u oslikavanju transparentne površine dimenzija 3x4m fosforescentnim bojama. Na istom “platnu” se odvijala projekcija serije crteža pripremljenih specijalno za tu priliku. Čin napada četkama na ekran čin je intervencije ljudske ruke u virtuelni svet. Ritam smene  crteža odvijao se po precizno smišljenom scenariju. Seriju crteža svetle game (punjenje boje svetlošću) smenju crteži tamnije game (period kad fosforescentna boja isijava bledu žućkasto-zelenkastu svetlost). Dinamika i istovremenost odvijanja događaja stvarali su atmosferu polu uređenog haosa. Svemirski utisak fosforescencije sudara se sa eksplozijom boja koju emituje projektor usmeren na “platno” i tela slikara koja intervenišući četkom i bojama  proizvode igru svetlosti i senke svojim pokretima i siluetama. Stvara se jedan opšti metež posle koga sledi tišina i mrak. 

Gledalac  je sa namerom stavljen u poziciju da na aktivni način percipira delo. Ono što čini izvođenje jedinstvenim jeste da se čin izvođenja i čin njegove recepcije odvijaju kao realna aktivnost ovde i sada. Dakle, izvođenje znači deo  života koji izvođači i gledaoci zajedno provode i troše u istom prostoru u kojima se odvija i izvođenje i gledanje. Emisija i recepcija znakova i signala odvijaju se istovremeno. Sam čin „stvaranja“ iz pozicije posmatrača mogao je biti percipiran iz dve konkretne pozicije: sa prednje strane (lice platna), odakle  je recipijent mogao da bude u direktnom kontaktu sa izvođačima performansa  i sa suprotne strane (naličje), gde je kroz transparentnu povšinu mogao pratiti projekciju u inverziji i transformaciju  slikane površine pod pritiskom pokreta četki. Sa ove strane platno je moglo biti doživljeno kao neka aktivna membrana.

 


Svetlece figure

Instalacija Svetlece figure (2009, Kej u Pirotu) se sastoji od sedam svetlećih figura okačenih o grane lipa na keju.  Svetlost u mraku predstavlja iskru nade, želju za napredkom i visinama, dodir nedohvatljivog. Sličnost figura i čaura insekta nosi poruku da se ljudi zatvaraju u sebe i smanjuju mogućnost za uzajamno spajanje. Tako  blede porodica, brak, prijateljstvo i ljubav. Oblikom figura i njihovim dvojnim vizuelnim efektom želimo da pobudimo osećanja ljubavi i razumevanja. 

 


 

O meni

 

Od 2009. godine Bojana Nikolić i Mirko Stanimirović nastupaju kao umetnički tim La Confrontation (Sučeljavanje). http://laconfrontation.weebly.com/

 

2011. Sučeljavanje, GSU, Smederevo

2010. La confrontation, La Metisse d’Argille, Saint Hippolyte, Francuska

2010. Sučeljavanje, Mala galerija ULUPUDS-a, Beograd

2009. La Confrontation, Luynes, Francuska

2009. Svetleće figure, Kej u Pirot

2009. Sučeljavanje, Dom omladine, Beograd 

 

Bojana Nikolić,

slikar, magistar likovnih umetnosti. www.bojananikolic.com

Rođena je 1980. Posle završenih redovnih i magistarskih studija slikarstva na FLU u Beogradu u klasi profesora Čedomira Vasića. Upisuje doktorske studije slikarstva na istom fakultetu kod mentora profesora Velizara Krstića. Član je ULUS-a od 2006. godine. Dobitnik je nagrade za slikarstvo Rista i Beta Vukanović, 2005. godine. Gostujući je asistent na Academie des Beaux-Arts de Sainte-Radegonde, Tours, France.

 

Mirko Stanimirović,

diplomirani inženjer arhitekture, slikar. http://wireframe.weebly.com/

Rođen je 22.12.1977. godine u Beogradu. Diplomirao na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu na odseku Arhitektura. Na istom fakultetu pohađa doktorske studije gde je i saradnik je u nastavi na predmetima Razrada projekta, Projektovanje stambenih zgrada, Studio stambene zgrade. Završio je Academie des Beaux-Arts de Sainte-Radegonde 2010. godine. Praktična iskustva stekao je u beogradskim ateljeima Zenit Inženjering, AMG, MAN, AMM i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije. Osnivač je nove niške škole stripa i art direktor strip magazina COMICS.

 

 

Web site

laconfrontation.weebly.com