Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Tanja Juričan

TRANSSUPSTANCIJACIJA 2010/2011

 

Dana 4. novembra 2009. godine posedovala sam novčanicu od 20 EVRA. Istog dana za pomenuti novac kupila sam 185 novčanica od 10 dinara koje je štampala Republika Srbija. Uspešnom transakcijom do kraja dana bila sam bogatija za 13.229 cm papira. U prilogu se nalaze radne fotografije kolaža koji predstavlja sliku o novčanici od 20 EVRA. On je sastavljen, odnosno u njega su integrisane novčanice od 10 dinara u punoj nominalnoj protivrednosti od 20 EVRA, i u novom formatu određenom na osnovu površine koju pokrivaju 185 novčanica i srazmere novčanice koju predstavlja 20 EVRA. Kolaž radi s „prostorom” komplementarnosti, ali i sukoba vrednosti, postupkom tranzicije iz jednog sredstva (za kupovinu) u drugo (likovni materijal), postupkom dekonstrukcije i destrukcije (sečenja) jedne metafore i stvarnosti za potrebe obrazovanja (lepljenje) druge. Novac upotrebljen na ovom mestu postaje osnovni valer, boja, nijansa, oblik, veličina, ili neki drugi sličan element. Usled raspolaganja s određenom sumom tih likovnih elemenata, otvorili su se problemi koje je moguće rešiti isključivo dobrom kalkulacijom. Vreme i trud koji su potrebni da se napravi jedna ovakva novčanica komentariše i  problematizuje vrednost mašinski štampane novčanice (originala), vrednost samog umetničkog dela, kao i transpoziciju - odnos originala, kopije, falsifikata i slike.

Dimenzije: 156 cm x 85,4 cm

 

 

 Sličnim postupkom „kolažiranja“ izvedena je kovanica u vrednosti od 20 evra. Upotrebljen materijal je metalni novac izdat od strane Republike Srbije - tačno 185 kovanica u apoenu od 10 dinara. Postupak primenjen prilikom izrade kovanice jeste: autogeno varenje (topljenje bez primesa drugih materijala), sečenje, brušenje i kovačka obrada. Predviđena je i dodatna mašinska obrada radi izrade znaka na licu kovanice.

Dimenzije: m = 1.162 gr, r = 29 cm

 
 

O meni

Tanja Juričan

 

 

Rođena 1980. godine u Pančevu.

Diplomirala slikarstvo na Fakultetu Likovnih umetnosti u Beogradu (2009).

 

Web site

http://