Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Aleksandar Dimitrijević

Kinder garden/08-2011/ Komb. teh

(Radove predstavljene u ovoj prezentaciji treba posmatrati kao segmente šire celine, jer, samo kao delovi celine, one zadržavaju kontekst konstituisanja jednog umetničkog identiteta.

Dokolica kao tema, kao specifično stanje izdvaja se iz čitavog mog opusa i postaje krucijalni argument za razumevanje mog rada. Ona je usko vezama za sam proces nasumičnog nabacivanja ali i kao filozofska referenca na kojoj počiva čitav pojmovni i vrednosti sistem koji gradim. Proces stvaranja usmeravam na dokumentovanje one realnosti koja se nalazi sa druge strane vidljivog. Bojom i linijom, podslikavam, preslikavam, brišem i nanosim jedan motiv preko drugog, kreirajući nekoliko slojeva slike, koje kao primarni jezik svog rada dovodim do pune dinamike kreirajući otiske situacija iz svakodnevnog života opterećenih gubitkom, pobedom, uspehom, razočarenjem, srećom, stresom, histerijom, depresijom, euforijom.

Ovakvim, čisto slikarskim postupkom, gradim specifičnu arhivu tragova ljudskih beleški čiji se motivi bore za svoje mesto u memoriji. Čitav dosadašnji opus se može posmatrati kao jedan svojevrsni „work in progres“. Variranje formata od izrazito monumentalnog, do minijature, ukazuje na višeznačnost mojih slika.

Kinder garden, 2008-2011, promenljive dimenzije, kombinovana tehnika


Dokolica 8/2010./Akril na platnu

Na projektu DOKOLICA radim od 2005. godine. Radi se o slikama velikog formata(200x300cm)...do sada ukupno ima 9 realizovanih slika, neobavezno, uvek kada svratim da nešto uzmem iz ateljea ja dodam nešto na sliku i na taj način nastaje serija "Dokolica".

Dokolica, 8/2010, diptih, 200 x 300 cm, akril na platnu


Rekonstrukcija igre

Rekonstrukcija igre je poliptih na kome radim od 2006.godine. Radi se o crtežima dimenzije 50x70cm koji se postavljaju jedan pored drugog i tako pokrivaju celu površinu zida. Na crtežima se nalazi jedna specifična arhiva ljudskih poraza i pobeda. Sakupljam papiriće posle završenih partija društvenih igara i vršeći odabir ja ih prenosim na crteže, kreirajući na taj način vizeulnu celinu. Rad je u stalnom nastajanju...do sada ima 60 crteža....koji grade monumentalnu kompoziciju čije se vrednosti temelje na ekspresiji pojednostavljenog crteža u funkciji savremene ikonografije

Rekonstrukcija igre, 2006-2011, promenljive dimenzije, 28 x (50 x 70 cm), kombinovana tehnika


 

O meni

Rođen 1977. u Užicu, živi i radi u Užicu

2004 diplomirao slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu gde završava i magistarske studije na odseku za crtež, 2010. godine.

Samostalno i grupno izlagao više puta, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Radovi se nalaze u privatnim i javnim kolekcijama.

 

Web site

adimitrijevic.com