Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Šejma Prodanović

Daily drawings

Kolekcija crteža inspirisanih svakodnevnim slikama iz štampe i brošura. Predstavljena je na internetu, a baza se stalno dopunjuje novim radovima.

http://www.artreview.com/profile/SEJMAProdanovic


O sobe

U ovoj seriji kolažnih slika, postupkom upotrebe reci­kli­ra­nog mate­rijala, tehnike kolaža i digitalne obrade, nastale su kompozije, svojevrsni "2D teatar" u kome se istražuje fleksibilnost granica intimnog i javnog prostora. Kroz priče i životne situacije junaka na slikama, problematizuje se ideja doma, porodice, šire društvene zajednice i pozicija pojedinca unutar njih. Izložba predstavljena u aprilu 2008. u galeriji Doma omladine u Beogradu.


Dnevna štampa

Serija crno-belih printova na papiru po uzoru na novinske stranice. Nastala je montažom i digitalnom obradom slika i citata iz brojnih izvora (reklama, filozofskih dela, aforizama, interneta). Upotrebljeni vizuelni materijal je većinom iz arhiva magazina sa sredine prošlog veka, iz Evrope i Severne Amerike. Ovde se preklapaju značenja i izvire složena, nelinearana struktura, koja reflektuje na svakodnevicu, konzumerizam, društvene uloge, popularnu kulturu, tržišne politike, globalizaciju. Istražuje se veza vizuelnog iskustva sa jezikom i ispituje priroda percepcije i interpretacije.


 

O meni

Šejma Prodanović je diplomirala slikarstvo na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Član je ULUSa od 2005. U svom radu se bavi pitanjima percepcije realnosti i izmišljenog. Aranžira nađene slike i koristi neočekivane kombinacije izvora i žanrova, nalazeći inspiraciju u istoriji umetnosti, politici, filozofiji i popularnoj kulturi. Dobitnica nagrade za sliku Fondacije Onazis iz Grčke 2006. i otkupne nagrade XIV Bijenala u Vila Nova de Cerveira. Izlagala je 2008. na Međunarodnom Bijenalu u Pekingu. Radovi u kolekcijama Muzeja Savremene umetnosti u Cerveiri, Portugal; Pekinškog Bijenala, Kina; Muzeja Sakima, Japan; Spomen Doma Crvena Komuna u Crnoj Gori; Muzeja likovnih umetnosti, Tajvan. Živi i radi u Beogradu. Slobodni umetnik.

 

Web site

sejma.jimdo.com