Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Željko Dražović

Sedma godina tišine

Fotografija namenjena štampi na platnu koja je nastala tokom radionica sa Mark-om Jenkins-om u julu 2009-te godine. Model za skulpturu bio sam ja tako da je ova slika neka vrsta autoprtreta. Ideja skulpture kao i slike je da izrazi osćanje depresije i tuge. Proces u kome je ova slika nastala satojao se od nekoliko koraka. U prvoj fazi nastale su clear tape skulptura i fotografija koja je poslužila kao osnova za dalje razvijanje ideje. Potom je slika digitalno obrađena i prilagođena materijalu na kome bi trebalo da bude štampana.


Može biti

Ova slika pripada seriji slika pod nazivom "Search for real" i odraz je ideje da su prostor slikarskog platna i fotografije zapravo isti. Slika je namenjena štampi na platnu. Menjanjem koloritnih vrednosti postigao sam da slika bude odvojena od konteksta u kome je nastala što za posledicu ima to da slika referira na svet imaginacije, a ne na realnost.


Anarhija

Nastala u junu 2009-e godine ova fotografija pripada skupini slika pod nazivom "Buvlja pijaca. NA fotografiji je žena Romske nacionalnosti koja prodaje bačene knjige. Tema ove fotografije kao i čitave serije jeste socijalna nepravda sa kojom su ljudi koji su pripadnici nacionalnih manjina suočeni. Siromaštvo i nebriga društva doveli su do toga da su ljudi primorani da prodaju otpad ne bi li se prehranili; ovo je moj doprinos pokušaju da se tako nešto promeni.


 

O meni

Rođen sam 1985 – te godine u Kraljevu gde sam završio gimnaziju. Godine 2004 upisao sam Istoriju Umetnosti na Filozofskom Fakultetu u Beogradu. Amaterski se bavim fotografijom od 2002-e godine. Svoje fotografije izlagao sam na grupnoj izložbi “Periferija” 2007-e godine koja je bila organizovana u Kraljevu i Rovereto-u u Italiji. Godine 2007 od januara do juna volonrterski sam radio u galeriji “Kontekst”. 2008 i 2009-te godine učestvovao sam na Festivalu kratke elektronske forme  koji se održava u REX-u sa dva kratka filma ”Srebrna Kutija” i “ Komunisti su zaboravili komunizam”. U okviru Belefa 2009 pohađao sam radionice se Mark-om Jenkins-om, Washington-skim “steet art” skulptorom, tokom koje je nastala serija fotografija “The Flea Market” (Buvlja pijaca), kao i dve skulpture od lepljive trake (Clear tape Sculptures). Sarađivao sam na snimanju nekoliko kratkih filmova, a 2009-e godine režirao sam kartki film “ Snapshot Aesthetics” koji za temu ima fotografiju. Digitalna obrada fotografija je sastavni deo procesa proizvodnje mojih radova, pored toga interesuje me i fotgrafisanje odsjaja i refleksija u vodi ili staklu.

 

Web site

http://www.flickr.com/photos/red_zed85/