Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Valentina Brostean

HOMOPATETICUS

Okrenuvši se svom unutrašnjem svetu oformila sam ilustarcije koje su postale i psihološke i likovne činjenice. Slikarski narativni i simbolični izrazi koje sam koristila imaju zajedničku oznaku u korišćenju čovekovog lika kao medijuma za uspostavljanje odnosa i sa potpunom imaginacijom i sa realnim životom. Moja nemera je bila da stvorim tip slike koja poseduje izričitu angažovanost i predstavalja osvrt na kolektivnu svest ukorenjenu u savremeno društvo. Realno postaje irelano a deskriptivno ima težnju ka magičnom, ono što je mnogo puta viđeno u ovom projektu ima težnju ka prelasku u fantastično. Time su dve udaljene relanosti spojene bez napustanja područja našeg iskustva, iako jedna drugu neminovno dovode u pitanje.


MESO

Ilustracije baziram na prepoznatljivoj stilizaciji i deformaciji figura koje u ovom projektu gube svoju primarnu indentifikaciju i određenost i u kombinaciji sa ostalim kompozicionim elementima dobijaju različite konotacije. Sarkastična poetika svakodnevnice, uobličena u prepoznatljive oblike, autonomne forme, groteskne i ironične, kao i specifičan zasićen kolorit, proizvode jedno vešto poigravanje ispraznošću bitisanja u okruženju iskrivljenih vrednosti gde izrazi i postavke figura postaju idejni nosilac kompozicije i simbol sveta u kome živimo – odnosno njegova kritika. Shodno tome telo i lice – odraz onoga sto na prvi pogled jesmo korisitim kao metaforu čiji se smisao može različito i široko razlagati i tumačiti.


JA SE VOLIM TE!

Snažnim kritičkim odnosom prema stvarnosti koja me okružuje razvijam misao o vremenu u kojem živimo i čoveku današnjice kao glavnom akteru u njemu. Iskazane likovnim jezikom, pojave i fenomeni savremenog čoveka postaju nosioci univerzalnih poruka. Njihova figuralnost je simbolična i metaforična. Struktura svake ilustracije ponaosob građena je od niza kreiranih simbola i metafora koje se bave akutelnom tematikom. Kompozicioni sklopovi  pored likovnih celina pružaju mogućnost da se i tekst sa svojim slikama i metaforama u likovnom smislu tretira kao niz vizuelnih jedinica te na taj način tipografija postaje sastavni vizuleni simbol koliko i literarni te zajedno sa ostalim likovnim elementima gradi kompletnu kompoziciju. Slika i reč prepliću svoje korenje i rađa se nova prizma sagledavanja, nastala ujedinjenjem dva plana izražavanja koji se upotpunjuju i nadovezuju jedan na drugi. Reč rađa sliku, slika uobličuje reč – i reč i slika govore o istoj tematici, pričaju istu priču, doživljenu veoma sličnim osećanjem iako nazigled različitim jezikom.


 

O meni

Rođena 24.10.1983. godine u Novom Sadu. Diplomirala na Master studijama Akadmije Umetnosti Novi Sad, na smeru grafičke komunikacije, uža stručna oblast – grafika knjige. Trenutno zaposlena kao stručni saradnik na katedri za graficke komunikacije na Akademiji Umetnosti Novi Sad. Dobitnica više nagarda iz oblasti vizuelne umetnosti. Izlagala na velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu među kojima najznačajnije izlaganje u okviru Miami Art Basela 2009 u galeriji “Fache Arts & Amy Alonso Gallery, Majami/ USA. Juxtapoz, New Web Pick, Catsle i drugi internacionalni magazini publikovali su njene radove. Njen stvaralački opus zasnovan je na istraživanju specifične morfologije likovnog izraza izvedene iz simbolike života savremenog čoveka kao centralne tematike njenih radova.

 

Web site

http://www.behance.net/valentinabrostean