Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Ranko Travanj

Faggots, 2008 (kolor fotografije)

U gradu u kome živim nasilje je svakodnevna lokalna praksa i način komunikacije koji društvo prećutno odobrava. 2007.godine, moji prijatelji i ja smo više puta bili napadani i pretučeni na ulici zbog upadljivog izgleda i ponašanja. Ne vidim sebe kao žrtvu, interesuju me samo procesi obostrane provokacije koji dovode do ovakvih događaja. Da li je moj identitet isto toliko isključiv i ugrožavajući kao i okolina? Nisam se nalazio  ni u jednom od nametnutih obrazaca ponašanja i nisam bio u stanju da ih odglumim, simuliram, upotrebim... Poželjan građanin, poželjan muškarac, poželjan radnik oseća gnušanje prema onom koji izaziva, devijantnom drugom koji dovodi u pitanje arhetipe muževnosti, normalnosti, maskuliniteta...Neodložno teži da istisne strano telo. Ovaj proces definišem kao vođenje dnevnika sopstvenih transformacija, govora o sebi, privatne pornografije i često nisam osećao potrebu da prikazujem ove radove. Na na agresiju i diskriminaciju sam navikao i samo preispitujem mehanizme putem kojih se oni manifestuju. Pokušavam da se suočim sa ograničenošću, progonjenošću i bespomoćnošću koji me okružuju, dok u isto vreme imam i narcisoidnu težnju ka fetišizaciji svojih i tuđih povreda. Ljudi shvataju rane kao nešto trebe da skrivaju i čega se stide. Ja sam ih tretirao kao čiste estetske fenomene, sa mazohističkim uživanjem u razotkrivanju sopstvenih povreda.

 


MUŠKARČINA, 2008. digitalni video, 4’45”

Ova video vežba(improvizacija, klozetski performans, situacija) izvedena je ispred ogledala u muškom WC- u SKC- u. Da bih umanjio svesni otpor prema ovakvom egzibicionističkom činu koristio sam biperiden hydrochlorid(lek za Parkinsonovu bolest). Ponašanje pred ogledalom sastojalo se iz istovremeno narcisoidnog zanosa samim sobom, pokušaja imitiranja opasnog momka(agresivnog tipa, siledžije) i iz subvertiranja te predstave o njemu. Lažni osećaj moći, samodopadljivost i feminizirane  pokrete nije bilo moguće kontrolisati. Dok sam izvodio ovu vežbu, nisam se obazirao na prolaznike koji su dolazili da vrše nuždu. U trenutku kada mi je sve postalo besmisleno dosadno, a naročito uloga muškarčine, na brzinu sam otišao. Posle toga, nikada više nisam radio ovakve stvari pred ljudima (i pred kamerom). Rad nije mišljen kontekstualno, ali je moguće da postavlja neka bazično egzistencijalna pitanja kao naprimer: gde nas (to) vode želja za dokazivanjem i  primitivno pokazivanje prstom u sebe?


VOCABULAR, 2009. (digitalni video, fanzin, plakat)

 Materijal za instalaciju je nastajao  tokom 2009. godine. Zamišljena je kao (pro)teorijski rad i auto- refleksivni osvrt na sopstvenu praksu, odnose moći  I učenje u svetu umetnosti, probleme partikularnosti,  diskriminacije i mišljenje subjekta o dis(u)topiji i relacijama sa svetom oko sebe. Proizvedena je DIY postupkom koji je direktno povezan sa uslovima u kojima je nastajala- jednogodišnji boravak u Drajzerovoj klinici za bolesti zavisnosti (koji traje i sada).

 

  Instalacija je zamišljena kao prostor u kome publika reaguje na tekst, a  plakat ima  sasvim praktičnu, relacionu funkciju- publika upisuje, komentariše i  beleži svoje reakcije. Materijal za instalaciju je nastajao  tokom 2009. godine. Zamišljena je kao (pro)teorijski rad i auto- refleksivni osvrt na sopstvenu praksu, odnose moći i učenja u svetu umetnosti, probleme partikularnosti, diskriminacije i kao govor subjekta o dis(u)topiji i relacijama sa svetom oko sebe. Proizvedena je DIY postupkom koji je direktno povezan sa uslovima u kojima je nastajala- jednogodišnji boravak u Drajzerovoj klinici za bolesti zavisnosti(ograničeno kretanje, zabrane, itd...).

  Instalacija je zamišljena kao prostor u kome publika reaguje na tekst, a  plakat ima  sasvim praktičnu, relacionu funkciju- publika upisuje, komentariše i  beleži svoje reakcije.


 

O meni

Travanj Ranko:

 

Rođen 29.10.1985. u Zenici. Trenutno živi u Beogradu. Završava petu godinu na Fakultetu Likovnih umetnosti u klasi prof. Dragana Jovanovića. Planira da upiše Interdisciplinarne master studije na Univerzitetu Umetnosti u Beogradu (teoriju umetnosti).

 

Izložbe:

 

 

- Dom Omladine "Izložba crteža malog formata studenata" FLU 2006.

- Dom Omladine "Izložba crteža malog formata studenata" FLU 2007.

- Dom Omladine "Izložba crteža malog formata studenata" FLU 2008.

- Kontekst galerija "1\1" Izložba fotografija

- 49. Oktobarski Salon, Beograd Umetnik- građanin / Umetnica- građanka

- 13. Bijenale umetnosti, Pančevo

- StartFest- Studentski art festival umetnickih škola i akademija. Dobitnik prve nagrade.

 

 

Web site