Finale 2011 Producirani radovi Arhiva Finale 2012

 

 

 

 

Konkurs 2012

KONKURS za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2012. godinu


Umetnička asocijacija DEZ ORG, Remont – Nezavisna umetnička asocijacija iz Beograda i Fond "Ilija & Mangelos" iz Novog Sada raspisuju konkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos".
Konkurs je otvoren od 5. maja do 3. juna  2012. godine. Ove godine kompletna registracija i prijavljivanje se obavlja online, odnosno na sajtu Nagrade "Dimitrije Bašičević Mangelos" www.mangelosnagrada.org.rs.
Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" dodeljuje se za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad, koji podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju, ostvarene u kontinuitetu.
Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" dodeljuje se vizuelnim umetnicima i umetnicama do trideset pete godine života koji/e se aktivno bave umetnošću i državljani/ke su Republike Srbije.
Umetnik/ca mora imati najmanje jedan umetnički rad realizovan tokom prethodne dve godine.
Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" se dodeljuje pojedincu/ki godišnje, u obliku šestonedeljnog boravka u umetničkom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program) u Njujorku, SAD.

Prijava treba da sadrži:
1. Formular popunjen na sajtu www.mangelosnagrada.org.rs, posle čega ćete dobiti uputstvo za onlajn registraciju i upload portfolia.
(Formular koji možete popuniti ovde, posle čega ćete dobiti uputstvo za onlajn registraciju i upload portfolia.)
2. Portfolio uključuje:

  • biografiju umetnika/ce (do 2.000 karaktera sa razmacima)
  • vizuelni materijal (predstaviti do 10 radova; za video radove postoje dve opcije: u samoj registraciji mogu se uneti linkovi ukoliko video radovi postoje na nekom od video servisa (YOUTUBE, VIMEO) ili se mogu doneti na CD/DVD-u  u prostorije Remont - nezavisne umetničke asocijacije: Maršala Birjuzova br. 7, Beograd do 3. juna, svakog radnog dana od 12 do 16h, kao i poštom na navedenu adresu, sa naznakom: ZA KONKURS "DIMITRIJE BAŠIČEVIĆ MANGELOS".)
  • tekstovi - kratka objašnjenja dosadašnjih radova (do 2.000 karaktera sa razmacima po radu)

Napomene:
Pravo prijavljivanja imaju umetnici i umetnice rođeni posle 31. decembra 1976. godine.
Usled nedostatka novčanih sredstava ove godine se ne raspisuje konkurs nagrade za produkciju novog umetničkog rada.

Od ove godine, ukinuta je opcija online glasanja za kandidate i kandidatkinje.

 

Nagrada – studijski rezidencijalni boravak u ISCP-u
(International Studio and Curatorial Program)
Rezidencijalni boravak u Njujorku u prestižnom umetničkom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program) traje šest nedelja i organizuje se u periodu između 1. oktobra 2012. god. i 31. marta 2013. god. Smeštaj, troškovi vize, zdravstveno osiguranje, putni troškovi kao i dnevnice obezbeđeni su. Nagrađenom/oj umetniku/ci po povratku iz Njujorka biće organizovana samostalna izložba u Beogradu.
 
Izbor dobitnika/ce i finalista/kinja
Žiri u sastavu:  Jelena Veljković (istoričarka umetnosti i nezavisna kustoskinja), Marko Stamenković (nezavisni kustos), Slađana Petrović Varagić (istoričarka umetnosti i direktorka Kulturnog centra Požega), Spartak Dulić (umetnik i direktor Galerije "Dr Vinko Perčić" Subotica), Marina Marković (umetnica, dobitnica Nagrade "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2011. godinu) odabraće do pet finalista i finalistkinja, sa kojima će obaviti intervjue kako bi odlučio o dobitniku/ci Nagrade.
Konkursni materijal će u celosti biti dostupan na sajtu Nagrade nakon 3. juna 2012. godine.
O  rokovima glasanja i rezultatima konkursa svi umetnici/ce biće blagovremeno obavešteni e -mailom.

Podrška
Nagrada, koja nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije, Dimitrija Bašičevića Mangelosa, ove će godine biti dodeljena jedanaesti put, uz podršku Fonda za međusobno razumevanje (Trust for Mutual Understanding) i Ministarstva kulture Republike Srbije.