Menu
Producition Workshop Archive Finale 2010

 

 

 

 

Nikola Đorđević

Serija radova: Imaginarni

Who the fuck is Nikola Đorđević?

Na prikazanim fotografijama nalaze se portreti ljudi koji dele ime i prezime sa autorom. Sa desne strane nalaze se procenti poklapanja njihovih fizičkih karakteristika. Procenti pokazuju da ime Nikola Đorđević u preko devedeset posto slučaja, od prikazanog uzorka referira na osobu kaja je muškog pola, vitke telesne građe, ima tamnu kosu, nema bradu i ima ovalan oblik glave.


Portret lažne osobe

Portret dobijen preklapanjem autorovih fotografija za dokumente nastalih tokom dužeg vremenskog perioda, prikazuje lik konstruisan od pozajmljenih elemenata sa svojstvenim karakterom. Lažna osoba istovremeno nije u potpunosti imaginarna zbog osnove na kojoj nastaje, a isto tako nije stvarna iz razloga  što se udaljava od nje, menja i izobličava je. Na način na koji ličnost osobe u jednom životnom periodu predstavlja skup svih faza kroz koje je ona prolazila, a isto tako nije nijedna. Portret lažne osobe prikazuje odabir zadržanih, odbačenih i novonastalih karakteristika koje zajedno stvaraju novi identitet.


 

O meni

Nikola Đorđević

 25.02.1986.

 Beograd.

 

 OBRAZOVANJE:

 “Univerzitet  Umetnosti“

 “Fakultet Likovnih  Umetnosti” Beograd.

 Odsek: Slikarstvo 

 

IZLOŽBE:

Grupne Izlozbe :

 

-Real Presents

 Galerija: “KUĆA LEGATA“

 Beograd.2009.

 

-Izložba Radionice

 "Univerziteta Umetnosti"

 “Mesto putujućeg sećanja”

 “REVERSE MUTANT ZOOMBIES”

 Sremski Karlovci 2009.

 

-FIST05

 “Festival Internacionalnog Studentskog Teatra”

 “Fakultet Dramskih Umetnosti”

 Izložba studenata “Univerziteta Umetnosti”

 Beograd 13-15.11.2009.

 

-Izložba crteža i skulptura

 malog formata

 Studenata "Fakulteta Likovnih Umetnosti"

 Galerija:”DOM OMLADINE”

 Beograd. 05.10 – 15.10.2009.

 

-URBAN JEALOUSY IN BELGRADE / VENUES,

 PERFORMANCES

 Prvo Putujuće Teheran Bijenale

 Galerija “MAGACIN“

 Beograd. 03-10.04.2009.

 

-Umetnost u GOETHE – INSTITUTU.

 Izložba crteža studenata F.L.U.

 Beogradu

 26.05 – 27.06.2008.

 

-Izložba crteža i skulptura

 malog formata

 Studenata "Fakulteta likovnih umetnosti"

 Galerija: “DOM OMLADINE” 

 Beograd. 20.05 – 01.06.2008.

 

-Izložba slika i crteža

 Galerija “SKC-LIVING ROOM”

 Beograd  01.10 – 31.10.2006.

 

-Tradicionalna majska izložba

 Likovnog studija

 Galerija CENTRALNOG DOMA VOJSKE

 12-24.05.2004.

Radionice :

 

-Real Presents

 Biblioteka grada Beograda.

 Galerija: “KUĆA LEGATA“

 Beograd 2009.

 

-Radionice Univerziteta Umetnosti

 “Mesto putujućeg sećanja”

 “REVERSE MUTANT ZOOMBIES”

 Sremski Karlovci 2009.