Menu
Producition Workshop Archive Finale 2010

 

 

 

 

Nikola Macura

ISCELJIVANJE

 

INTERAKTIVNA SKULPTURA

U proteklih nekoliko godina razvijao sam tezu o interaktivnoj skulpturi u okviru graničnih područja skulptorske prakse a u skladu sa ličnim interesovanjima. 

Moje zanimanje za ono što kasnije nazivam interaktivnom skulpturom kreće se u nekoliko smerova, međusobno povezanih, isprepletanih po različitim osnovama. Pored interesovanja za skulpturu ili objekat interesujem se i za performans, fotografiju, video i ostale oblike savremenog umetničkog izraza. Iz toga proizilazi moj neuobičajeni pristup skulptri, materijalima i načinu na koji ih koristim . 

Tezu o interaktivnoj skulpturi branim sa pet pozicija koje međusobno deluju na krajnje interaktivan način, jedna iz druge proizilaze, prepliću se i međusobno dopunjavaju. Iz pomenutog razloga želim da prikažem rad kao celinu sačinjenu iz pet povezanih segmenata. U tom smislu i prezentacija koju sam načinio postavljena je tako da pojasni ideju na adekvatan način.

ISCELJIVANJE (ukratko)

Grupa skulptura koje predstavljam pod ovim imenom zapravo su osnovni elementi umetničke akcije nazvane –ISCELJIVANJE-

u pitanju su pedeset dva unikatna –čepa- načinjena od veštačkog cveća i epoksidne smole koji su načinjeni prema otiscima otvora skinutim sa ploče postavljene ispred Muzeja revolucije u Novom Sadu.

 


UZORCI ZGAŽENOG

 

Nastanak uzoraka je specifičan performans koji uključuje posetioce kao aktivne činioce ovog dela, od kojih u najvećoj meri zavisi konačan izgled rada. Oslanjajući se na akciju „Za ga­ziti“, načinio sam stazu od cveća i postavio je u prostor bez konstrukcije i nosača. Za postavl­janje instalacije odabrao sam stepenište s odmorištem i načinio tepih po njegovim merama. To je stepenište koje uvodi posetioce na izložbu, pa se preko rada mora pregaziti. S obzirom da je instalacija rađena za jednu od većih izložbi u zemlji (46. oktobarski salon, Beograd), očekivao se i veći broj potencijalnih učesnika u performansu gaženja cveća. Ova instalacija direktno je komunicirala s prolaznikom. Bez obzira da li je osoba imala svest o tome da učestvuje ili ne učestvuje u akciji, gaženjem cveća i reakcijom na taj prizor sudelovala je u kolektivnom preispi­tivanju. Performans je fotografisan i snimljen, a reakcije učesnika ostaće trajno zabeležene kao „dokazni materijal“.

 


ZA U

 

„Za u“ je fotografisanje u cveću, umetnička akcija koju sprovodim na prometnim mes¬tima, ulicama, trgovima i drugim pogodnim terenima. Osnovni element akcije je prenosni, montažno-demontažni objekat. Reč je o kutiji u formi valjka koja je podignuta na odgovarajuću visinu pomoću nogara. Ona vrši funkciju konstruktivnog elementa i nosi fotografiju, postavljajući je uspravno u prostor. U pitanju je fotografija cveća s otvorom u sredini koja se postavlja tako da iza i ispred nje može da se stane. Prostor oko objekta vrlo je važan jer upravo je to prostor za posmatrača i učesnika kome se nudi aktivno sudelovanje u umetničkom radu. 

 


 

O meni

Ime – Nikola Macura
Rođen – u Novom Sadu, 1978-e
Adresa stanovanja – Beočin , Jovana Grčića milenka 13.
Telefon – 021-870-229 i 064-22-37-1-73
email- macuran@gmail.com 

Završio Akademiju umetnosti u Novom Sadu, kao studen generacije na odseku za vajarstvo a u klasi profesora Tomislava Todorovića.
Izlagao na više kolektivnih i nekoliko samostalnih izložbi.
Trenutno zaposlen na Akademiji umetnosti, u Novom Sadu, na katedri za vajarstvo, u svojstvu stručnog saradnika

Kolektivne izložbe

2009- multimedijalni centar akademije umetnosti u ns- izložba sa prezentacijom rada
2009- grac austrija
2008- stajerska jesen
2008- Minhen
2008- crtezi
2007- Izlozba novo primljenih članova ULUV-a, Novi sad
2007- Skulptura / objekti, instalacije, ambijenti, intervencije / u urbanom prostoru. Visart, Muzej savremene umetnosti Vojvodine
2006- PREZENTACIJA PROJEKTA  STREET ART, art klinika, Novi Sad
2006- ART  KLINIKA- Moderna galerija Narodnog muzeja Kragujevac
2006- POGLEDI  2006 LIK-METALIK, GALERIJA 73, Beograd
2006- ART klinika u Muzeju Srema , Muzej Srema, Sremska Mitrovica
2005- DEVETI SIMPOZIJUM SKULPTURE – APATINSKI VAJARSKI SUSRETI, Apatin                                                                                                                                                  
2005- ''Skica za buduću izložbu u budućem muzeju'' ART klinika u M.S.L.U, Novi Sad
2005- 46.Oktobarski salon, Beograd
2005-''Kao skulptura kakao skulptura'', Muzej savremene likovne umetnosti, Novi Sad
2004-''Antiteza'' Muzej savremene umetnosti BIH, Sarajevo
2004-''Antiteza'' Galerija ''Zlatno oko'', Novi Sad
2004-''Vajati ili...?'', Galerija ''Podrum'', Novi Sad
2004- Oktobarski salon, Novi Sad
2003- Oktobarski salon, Novi Sad
2003- Bijenale minijature, Gornji Milanovac

Samostalne izložbe- 

2005- ''Z(a)gaziti'', art klinika, Novi Sad
2003- ''Uzorci'', Šok galerija, Novi Sad

Organizovao i vodio nekoliko umetničkih akcija

2009-  UZORCI ZGAŽENIG, Beograd, Novi Sad, Beočin                                    
2007- ZA  U  u okviru muzičkog festivala exit, Novi Sad
2006- ''U najavi'' u okviru projekta -street art- art klinika
2005- ''Isceljivanje'', Novi Sad
2005- ''Uzimanje otisaka'' , Novi Sad
2005- ''Za gaziti'' u okviru 46-og Oktobarskog salona, Beograd

Od dve hiljadite godine učestvujem u nekoliko akcija koje organizuje LED-ART  a od dve hiljade druge  aktivno u radu ART KLINIKE.
Organizovao i vodio radionicu  STREET ART  a u okviru letnje radionice art klinike
Vodim i organizujem besplatnu školu crtanja- večernji akt, a u sklopu redovnog programa art klinike.