Menu
Producition Workshop Archive Finale 2010

 

 

 

 

Dušica Dražić

SLEPA ULICA [2009, instalacija, DKSG, Beograd]

Rad “Slepa ulica” realizovan je 2009. godine u okviru zajedničkog projekta “Semiotika grada” grupe usually4 (K. Freino, S. Hopkins, T. Luzio i ja) u saradnji sa V. Mayoraz i Domom kulture Studentski grad u Beogradu. 

“Slepa ulica” jeste rekonstrukcija javnog prostora u okviru galerijskog, pri čemu dvodimenzionalna granica – fotografija slepe ulice postaje ekstenzija oba prostora. Takođe, prostornom rekonstrukcijom izazvana je i rekonstrukcija pokreta, pri čemu posetilac preuzima performativnu ulogu “šetača”. Ulaskom u slepu ulicu, posetilac staje, posmatra kraj, da bi se vratio unazad do tačke kada kreće novim putem. Intimno proživljavanje povratka u toku koga se sagledavaju sve tri vremenske distance (prošlost, sadašnjost i budućnost) kao i samo postojanje drugog puta jesu za mene bitni elementi ovog rada. 

“Slepa ulica” je istovremeno i pokušaj da se prevaziđe podela na “rad u javnom prostoru” i “rad u galerijskom prostoru”.


bb (bez broja) [2009, objekti, Lipovačka kolonija, DKSG, Beograd]

“Umetnički objekti Dušice Dražić pod nazivom “bb” (bez broja) se zasnivaju na direktnoj komunikaciji sa selom i oslanjaju se na istraživanja generacijskih doprinosa arhitekturi stanovanja unutar jednog seoskog domaćinstva. U razgovoru sa članovima dveju porodica iz Lipovca: Petrovićima i Skerlićima, umetnica dolazi do saznanja o običajima izgradnje novih stambenih prostorija sa svakom sledećom generacijom na istoj teritoriji koji su podrazumevali korigovanje i menjanje namene kuća predaka. Kratkim upadom u naizgled stabilne konstrukcije nekadašnjih članova ovih porodica njen utisak postojanosti se ukida i prvobitne asocijacije se preoblikuju ka osećaju nesigurnosti, krhkosti i rasipanja. Zbog toga su namerne nepreciznosti u skicama preseka osnova u proporciji i rasporedu zidova, od čega umetnica zapravo polazi u realizaciji svoje ideje, još više naglašene u procesu postizanja fleksibilnog, svetlošću uslovljenog, efekta trodimenzionalnosti na polutransparentnoj površini njenog konačnog rada. Neuhvatljiva dubina treće dimenzije treba da dočara nestabilnost građevine i same porodice koja podjednako nestaje zajedno sa kućom, kao i gubljenje sigurnosti koju ova vrsta zajedništva simbolizuje. U ovom site-specific istraživanju, Dušica Dražić ne pokušava da se bavi pitanjima temelja, traga ili tradicije u klasičnom smislu, niti da rekonstruiše prošlo, ona otvara suptilne međuprostore preseka i preobražaja na nivoima promišljanja kontinuiteta i malih istorija, individualnih odrastanja i neminovnosti sopstvenih nestajanja. Konačno, njeno lično iskustvo jednog dirljivog izgubljenog odnosa i intimna priča o “porušenoj dedinoj kući” iskrada se iz pozadine ovog rada kao psihološki okidač i idejno polazište utemeljeno ili prepoznato u individualnim sećanjima skoro svakog od nas.”

Mara Prohaska i Maida Gruden

(Odlomak iz kataloga “Kod komunikacije”)


PRELOM - breach, break, breakage, failure, fraction, fracture, infraction, rupture, split, layout [2008, site-specific instalacija, DKSG, Beograd]

“Instalacija Prelom, Dušice Dražić, nastaje direktnom provokacijom i transformacijom prostora Galerije Doma kulture Studentski grad. Ona operiše sa celokupnim izložbenim prostorom pretvarajući ga u individualno umetničko delo. Dušica Dražić polazi od stuba, kao osnovnog elementa diferencijacije i organizacije prostora, multiplikujući jedini postojeći originalni element, uvodeći u prostor mnoštvo kopija do momenta u kome se gubi razlika između starog i novih stubova, a time i izmiče lokacija originala u novouspostavljenoj situaciji.

Identičnost i repetitivnost funkcionalnih delova instalacije, njihova ogoljenost i tautološka dimenzija u jednom aspektu uspostavljaju relaciju sa delima minimalističke umetnosti, koja su svojevremeno pokrenula ključna razmišljanja o gledaocu kao o sastavnom činiocu umetničkog rada. Međutim, ukoliko su dela minimalizma, usled svog fenomenološkog nasleđa, pružila neophodna oruđa za kritičku analizu naše moći opažanja, rad kao što je instalacija Prelom, Dušice Dražić bavi se ne samo ispitivanjem naše vizuelne percecije, već gledaoca poziva da uđe u delo, smesti se ili kreće kroz njega i na taj način ga uvede u stanje unutrašnjeg dinamizma. Iz takvog susreta sa umetničkim radom, stvara se ne samo specifična vrsta promenljivog prostora, već se rađa i trajanje, vreme potrebno za doživljaj i razumevanje dela kao i donošenje odluke, što prevazilazi sam čin upotpunjavanja umetničkog rada pogledom. Posetilac/akter ne nudi apstraktno fizičko prisustvo, već učestvuje celim telom, unoseći sopstvenu prošlost, stavove ili pak strahove. Šuma stubova koji blokiraju pogled, insceniranje privida oslonca/stuba kao i osećaj klaustrofobije strategije su pomoću kojih umetnica želi da prizove svest o obmani i pokrene pitanja koja sežu izvan striktno fenomonološkog poimanja rada. Jer, prostor Preloma, na nov način organizovanog i montiranog mesta, može postati uzbudljiva avantura otkrivanja i aktiviranja iskustava i prostora koji su u svakodnevici nedovoljno kritički osvešćeni ili anestezirani i prikriveni. I dalje, možemo osetiti kako se prostor koji je izgradila ili predstavila umetnica transponuje u doživljeno iskustvo, kako se simboličko projektuje u realno.”

Maida Gruden

(odlomak)


 

O meni

Rođena 9. 06. 1979. u Beogradu. Od početka 2006. godine je nezvanično osnovana umetnička grupa “usually4” / Dušica Dražić (SRB), Karolina Freino (PL), Sam Hopkins (UK/KEN) i Teresa Luzio (P). 

 

Nestalnost, privremenost, nestabilnost nastala kao proizvod uzročno-posledičnog odnosa između pojedinca, okruženja i datog trenutka je linija koja se provlači kroz moju produkciju. Tragam za prostorima bez zakona, prostorima nepravilnosti, razlika, fleksibilnosti, intuicije koji čine nevidljivi deo grada, a pritom su obeleženi tragovima nepoznatih prolaznika.

 

Poslednje dve godine pored umetničkog angažovanja, prihvatam ulogu “radnika u kulturi” i nastupam kao inicijator projekata, producent ili grafički dizajner.

 

Obrazovanje ::

2006 – MFA diploma (Master of Fine Arts), “Public Art & New Artistic Strategies” na Univerzitetu Bauhaus u Vajmaru, Nemačka (mentori: umetnica i kustoskinja Katharina Hohmann, Prof. Dr. Karl Schawelka, gostujući Prof. Axel Lieber)

2004 – Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu u klasi Prof. Branimira Karanovića, smer: primenjena grafika, odsek: fotografija. 

 

U najavi ::

2010

“Qui vive?”, II međunarodno bijenale mladih u Moskivi, Rusija

“25. Memorijal Nadežde Petrović” (kustoski rad zajedno sa M. Ćirić, U. Popović, S. Stamenković i M. Karić), Čačak, Serbia

“Razgovori u tišini” (grupna izložba site-specific radova), Nairobi, Kenija

2011

Blue print (samostalna izložba), Dom omladine Beograd

 

Samostalne izložbe i izložbe grupe usually4 ::

2009

“Prostori”, kustos Maida Gruden, Kulturni centar Sopot

“Slepa ulica” u okviru izložbe “Semiotika grada” grupe usually4, gost izložbe Vanessa Mayoraz, kustos: Maida Gruden, DKSG, Beograd

2008 

“PRELOM - breach, break, breakage, failure, fraction, fracture, infraction, rupture, split, layout”  – site-specific instalacija u galeriji DKSG, Beograd

2007

“Eintagsfliege” – izložba grupe “ususally4” u okviru “Floating series”, Galerie inges, Berlin, Nemačka

2002

“Nedorečeno”, Cirkus galerija, Beograd

2000

“Zaklon”, Galerija “Đura Jakšić”, Beograd

 

Pubic Art radovi ::

2009

“ruch” u okviru SZTUKA PO PRZEJSCIACH, Wroclaw, Poljska

2007

“To Loosely Reside / Weeds – Useful Plants” u okviru “Life goes public”, Worpswede, Nemačka 

2006

“One home in Rydygiera Street 45a” (instalacija) u okviru izložbe “Crossing”, u saradnji sa Karolinom Freino (Karolina Freino, PL), Terezom Lucio (Teresa Luzio, P), Sem Hopkinsom (Sam Hopkins, UK/KEN), Vanesom Majora (Vanessa Mayoraz, CH i Entropia galerijom, Wroclaw, Poljska

“Surrealism of Simplicity” (performans), završni rad na “Public Art & New Artistic Strategies” na Univerzitetu Bauhaus u Vajmaru, Nemačka

“RESTLESSNESS; or display of a leukocyte” (performans) u okviru “577.4 – the distance between”, u saradnji sa  “Museumsite Leuven” and “Kunst en Democratie”, Leuven, Belgija

2005

“You say I’m a masochist, but I just love you” (performans), u okviru festivala “Framemakers – choreography as an aesthetic of change”, Limeric, Irska

“Morning” (performans), u okviru “Schiller goes public”, u saradnji sa Kunstverein Jena i  Univerzitetom Bauhaus iz Vajmara, Jena, Nemačka

2003

“Atom – Hope of the world” (akcija u javnom prostoru) u okviru BELEF-a, Beograd

 

Grupne izložbe ::

2009

“P.S. Picture – International mail art project”, Muzeum Ziemi Klodzkiej, Klodzko, Poljska

“A sea book” u okviru izložbe “Modules of visual narrations”, CCS, Pariz, Francuska

2006

“Young Serbians” (video performans) zajedno sa Samom Hopkinsom, u okviru Rundgang, Zeughof space, Weimar, Nemačka

“A Sea Book” (instalacija) u okviru Rundgang, Zeughof space, Weimar, Nemačka

2004 

“Kofer” (fotografija) u okviru izložbe “Sistem”, Velika galerija SKCa, Beograd

“I see…” u okviru izložbe „More”, Cirkus galerija, Beograd

“4. maj 1980.“ (fotografija) u okviru izložbe “Platform”,Lassi galerija, Beč, Austrija

“Identitet i razlike”, Velika galerija SKCa, Beograd

2003

“Dom” (fotografija) „Month of Photography“, foto-bijenale u Bratislavi, Slovačka

“Kofer” (fotografija) u okviru izložbe „Civilians in Uniform“, REX, Beograd

 “Kofer” u okviru izložbe “Civilians in Uniform”, Photo Biennial Naardenu, Holandija

„Postcards from Belgrade“ (razglednice), Dupllex galerija, Ženeva, Švajcarska

2001

„Belgrade-Moscow Postcard“ (performans) zajedno sa Olegom Sulimenkom (Rusija), Goranom Micevskim (SRB) i Bojanom Romić (SRB) na CESTA festivalu u Taboru, Češka

“Segmenti” (fotografija) u okviru “CarbonArt2001”, Kišnjev, Moldavija

“Untitled” (instalacija) u okviru “10th Biennial of Young Artists from Europe and Mediterranean”, Sarajevo, B&H

“Autoportret“ u okviru izložbe “Tradition and Innovation“, bijenale tekstila u Rigi, Latvija

 

Inicijator::

2009

“BEOGRAD:NEMESTA”, zajedno sa Unom Popović, Muzeja savremene umetnosti, Beograd

2008

“SLUM-TV u Beogradu i Novom Sadu”, u saradnji sa Domom omladine, Beograd; CK13, Novi Sad, Anonymous said:, Beograd

 

Radionice ::

2001

“CarbonArt’2001”, Kisnjev, Moldavija

“Workshop Visual Arts”, Banja Luka, B&H

 

Festivali / Konferencije ::

2005

“Framemakers – choreography as an aesthetic of change”, Limerik, Irska

2004

“Platform”, Beč, Austrija

BELEF, Beograd

2001

“What‘s so Funny“, Tabor, Češka

2000

The First Balkan Youth Festival, Grčka

 

Stipendije ::

2005 / 2006

DAAD stipendija, Nemačka

1999

Centar za stvaralaštvo mladih, Beograd