Menu
Producition Workshop Archive Finale 2010

 

 

 

 

Anita Srdić

ŠTEPZAJN-URBANRURAL PUZZLE CITY

Zašto URBANRURAL PUZZLE CITY?

Zato što jedan grad pored svojih arhitektonsko-urbanističkih obeležja zapravo čine I sa njim dišu ljudi.Mi, stanovnici gradova došli iz drugih manjih gradova ili sela I ruralnih sredina I svaki od nas nosi nešto “od kuće” u sebi,nešto što će postati sastavni deo velikog grada, nešto što će preoblikovati,preformulisati doživljaj velike metropole u svom mikrokosmosu.Svako od nas nosi neku boju,neku,krpicu,neki dezen I kontraste između ta dva stila života-brzog, dinamičnog, stresnog, uzavrelog urbanog I smirenog, opuštajućeg, prizemnog ruralnog načina života.Ovaj projekat kroz svoje kolaže ima cilj da upravo to prikaže, tu različitost ali I sintezu dva stila I načina života, posmatranog kroz metropole u kojima živimo I radimo,kroz autentičnost svakog od nas.

 Mi oblikujemo gradove. Oni oblikuju nas.

Kao što je već napomenuto,ŠTEPZAJN URBANRURAL PUZZLE CITY nastao je po ugledu na mnogobrojne izrađene Štepzajn kolaže, koji su nametnuli sami sebi svojom estetikom i formom jedan savim novi zadatak,a to je da se prikažu prepoznatljive slike Štepzajn gradova u svim fazama i urbanim kulturama i stilovima izražavanja koje svaka moderna metropola nosi.

Projekat bi bio sačinjen od 10 identičnih kompozicija jednakih formata,koje bi predstavile grad u svojim narazličitijim kontekstima urbano-ruralnog života.

Na slici imate prilku da vidite neke od primera kolaža i printova.


BOOO BOOO SPOUNGE

Predstavljam Vam projekat "BOOO BOOO SPOUNGE" nastao u gore pomenutoj saradnji sa Stefanom Follesom,docentom na predmetu industrijski dizajn.

BOOO BOOO SPOUNGE je multifunkcionalna sofa budućnosti,nastala iz potrebe da se u minimalnom prostoru odigra maximalna metamorfoza.Inspiriše je ograničenost I jednostavnostkamena,a definišu materijali kao sto su sundjer,drvo I bela eko-koža.Njena multifunkcionalnost se ogleda u transformaciji iz troseda u petosed,u osmosed,u….jedanaestosed,od kojih svaki komad funkcioniše samostalno…

Booo Booo Spounge određuje sukob između sedišta I sadržaja.Praznine generisane neobičnom formom sedišta, istaknute presvlakom od savijenog drveta, predstavljaju mesta gde se mogu odložiti sve one sitnice koje obično vezujemo za ritual relaksacije.

Projekat je bio predstavljen beogradskoj publici na grupnoj izložbi svih učesnika u radionici “White Workshop” u Italijanskom Kulturnom centru, a realizovan je u saradnji između Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu,Više škole likovnih I primenjenih umetnosti u Beogradu I Universiteta degli Studi di Firenze,Centro Sperimentaledel Mobile, pod pokroviteljstvom Instituto nazionale per li CommercioEstero,Toscana promozione I SIEPE.


POST CHAOTIC CHILL

Počela sam se igrati sa idejom da je akt slučajnog stvaranja na neki način način analogan akciji I reakciji materijala I koncepta s kojim manipulišete. Te novekombinacije fragmenata makete nastavila sam dok ovaj projekat nije sam sebi nametnuo haotičnu formu u naizgled nesagledivom kontinuitetu

Haos I fraktalna teorija pokazuju da u nestabilnom oblikudaleko od ravnoteže najmanja transformacija ima potencijal da pokrene proces samoorganizacije,ultimativno kreirajući novu formu.“Post Chaotic chill“ je haos,dok je fokusiranje na svet organske arhitekture takođe alegorija univerzalnih principa stvaranja.Ono nam govori da je haos upravo ono što daje originalnost našem svetu,dozvoljava mu da se razvija po sopstvenim principima i da se reformiše


 

O meni

OBRAZOVANJE :

2005.godine  upisujem Visoku školu likovnih I primenjenih umetnosti strukovnih studija( VŠLPUSS ) ,u Beogradu, odsek "Dizajn enterijera"

2006. godine imam zadovoljstvo da u organizaciji VŠLPUSS I Fakulteta primenjenih umetnosti (FPU),a u saradnji sa degli Studi di Universiteta Firenze I Toskana Promozione,kao I Italijanskim Centrom za Kulturu,ucestvujem u jedinstvenom projektu ‘WHITE WORKSHOP DI ARREDAMENTO E  DESIGN’ na temu  dizajna nameštaja I enterijera.Iz ove saradnje nastao je projekat “BOOO BOOO spounge”,pod vodjstvom Stefana Follesa,docentom na predemetu Industrijski Dizajn Arhitektonskog fakulteta u Firenci.

2008.Diplomiski rad  u klasi Prof. Višnje Postić I Prof.Dragane Panić, na temu konceptualnog dizajna  pod nazivom “IKEA - EVERYDAY FABOULOUS”

IZLOŽBE:

2010. godine-Izložba u Galeriji Elektrika Kulturnog centra Pančevo

2009. godine-prodajna izložba slika u knjižari “Mala knjižara” Kulturnog centra Pančevo,pod nazivom” HIP-HOP NAIVA”

2009. godine- prodajna izložba slika u Galeriji Turisticke organizacije Pančevo (TOP)

2008. godine-Izložba U Muzeju primenjenih umetnosti Beograd,sa projektom “IKEA-EVERYDAY FABULOUS"

2007.godine- izložba u Muzeju primenjenih umetnosti sa projektom “DON CAFE SHOWROOM”

2007. godine- Izložba u Italijanskom kulturnom centru u Beogradu pod nazivom "The WHITE WORKSHOOP”,sa projektom “BOOO BOOO SPOUNGE”

2007.godine - izložba na temu “STRUCTURE MODIFY” za Beogradski DESIGN WEEK sa projektom ”ČOVECE NE GUŠI SE”

2006.godine- prodajna izložba nakita,dekorativnih ogledala,unikatnih kutija za nakit I skulptura u Galeriji “MAGIKA”,Pančevo

2005. godine izložba unikatnog nakita u Galeriji Kulturnog centra Pančevo,u organizaciji "JAZAS-a"

2004. godine, s projektom  “KAFE KNJIŽARA” učestvujem na grupnoj izložbi organizovanoj pod okriljem Arhitektonskog fakulteta,u prostoru Narodne biblioteke Beograda.

 

HOBI:

slikarstvo,izrada kolaža,unikatnog nakita i dekorativnih kutija,oslikavanje nameštaja,aranžiranje poklona...