Menu
Producition Workshop Archive Finale 2010

 

 

 

 

Bojana Nikolić

Svetleće figure (Bojana Nikolić i Mirko Stanimirović)

Instalacija se sastoji od sedam svetlećih figura okačenih o grane lipa na keju. Svetlost u mraku predstavlja iskru nade, želju za napredkom i visinama, dodir nedohvatljivog. Sličnost figura i čaura insekta nosi poruku da se ljudi zatvaraju u sebe i smanjuju mogućnost za uzajamno spajanje. Tako blede porodica, brak, prijateljstvo i ljubav. Oblikom figura i njihovim dvojnim vizuelnim efektom želimo da pobudimo osećanja ljubavi i razumevanja.


La confrontation (Bojana Nikolić i Mirko Stanimirović)

La Confrontation (4 - 6. novembar, 2009, Luynes, Francuska).

 

Performans se sastojao u oslikavanju transparentne površine dimenzija 3x4m fosforescentnim bojama. Na istom “platnu” se odvijala projekcija serije crteža pripremljenih specijalno za tu priliku. Čin napada četkama na ekran čin je intervencije ljudske ruke u virtuelni svet. Ritam smene crteža odvijao se po precizno smišljenom scenariju. Seriju crteža svetle game (punjenje boje svetlošću) smenju crteži tamnije game (period kad fosforescentna boja isijava bledu žućkasto-zelenkastu svetlost). Dinamika i istovremenost odvijanja događaja stvarali su atmosferu polu uređenog haosa. Svemirski utisak fosforescencije sudara se sa eksplozijom boja koju emituje projektor usmeren na “platno” i tela slikara koja intervenišući četkom i bojama proizvode igru svetlosti i senke svojim pokretima i siluetama. Stvara se jedan opšti metež posle koga sledi tišina i mrak.

Gledalac je sa namerom stavljen u poziciju da na aktivni način percipira delo. Ono što čini izvođenje jedinstvenim jeste da se čin izvođenja i čin njegove recepcije odvijaju kao realna aktivnost ovde i sada. Dakle, izvođenje znači deo života koji izvođači i gledaoci zajedno provode i troše u istom prostoru u kojima se odvija i izvođenje i gledanje. Emisija i recepcija znakova i signala odvijaju se istovremeno. Sam čin „stvaranja“ iz pozicije posmatrača mogao je biti percipiran iz dve konkretne pozicije: sa prednje strane (lice platna), odakle je recipijent mogao da bude u direktnom kontaktu sa izvođačima performansa i sa suprotne strane (naličje), gde je kroz transparentnu povšinu mogao pratiti projekciju u inverziji i transformaciju slikane površine pod pritiskom pokreta četki. Sa ove strane platno je moglo biti doživljeno kao neka aktivna membrana.


Sučeljavanje (Bojana Nikolić i Mirko Stanimirović)

Osnovna ideja instalacije Sučeljavanje (Mala galerija ULUPUDS-a, 30. mart - 12. april 2009, Beograd) bila je da se prostor galerije u potpunosti preoblikuje. Cela postavka sastojala se iz svega dva elemanta: crvenih sfera i srebrne obloge. Reflektivnost materije koja je poslužila za oblaganje galerije stvarala je dodatnu zabunu i upotpunila utisak o deformaciji prostora. Srebrnkasti materijal nije posebno krojen i oblikovan, već ostavljen da se ponaša po svojim osobinama, tako da je cela obloga odavala utisak rustičnosti i spontanosti.

Hladnom karakteru srebrnkastog materijala suprotstvili su se kontrasni sferični oblici. Bilo ih je 14, bili su različitih veličina i bili su pažljivo ukomponovani u prostor. Sfere su bile pokrivene suvim cinober pigmentom. Čist crveni pigment, nanesen bez modulacije i bez ijednog traga ličnog rukopisa, podigao je boju na nivo apsoluta. Kao analogija vibriranju jednog jedinog tona u muzici, specifična nijansa pigmenta proizvodi vizuelni utisak prodiranja u boju bez da od posmatrača traži da definiše njen karakter. Tehnički problem u postizanju ovog efekta je u tome što čist pigment sjedinjen sa slikarskim medijumom gubi svoju svežinu. Pigment je morao biti fiksiran za površinu sfere pomoću šelaka, smole koja se koristi kao fiksativ i koja u razređenom stanju može da fiksira pigmente, a istovremeno očuva intenzitet sirove boje. Ovo nije samo tehnički problem, već i konceptualni izazov: pošto crvena boja podstiće na akciju, na primarnom nivou reakcija se svodi na gest dodirivanja. Svaki dodir pigmenta, prirodno, ostavlja trag.

Prisustvo umetnika u galeriji tokom trajanja izložbe shvaćeno je kao deo izložbe. Interesantna je činjenica da to nije bila intencija autora, već reakcija i potreba publike. Tim povodom snimljen je i video rad čija je produkcija u toku.


 

O meni

Mirko Stanimirović i Bojana Nikolić

Mirko Stanimirović, diplomirani inženjer arhitekture. http://wireframe.weebly.com/, http://laconfrontation.weebly.com/
Rođen je 22.12.1977. godine u Beogradu. Diplomirao na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu na odseku Arhitektura. Na istom fakultetu pohađa doktorske studije gde je i saradnik je u nastavi na predmetima Razrada projekta, Projektovanje stambenih zgrada, Studio stambene zgrade. Praktična iskustva stekao je u beogradskim ateljeima Zenit Inženjering, AMG, MAN, AMM i Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije. Osnivač je nove niške škole stripa i art direktor strip magazina COMICS.  
                                            

Samostalne izložbe:

2010. Sučeljavanje, Mala galerija ULUPUDS-a, Beograd.
2009. La Confrontation, Luynes, France.
2009. Svetleće figure, Kej u Pirotu.
2009. Sučeljavanje, Galerija Doma omladine, Beograd.
1995. Zrno osemdesetih, Narodna biblioteka, Smederevo.
1994. Bacač kugle, Kulturni centar, Niš.
1994. Myst, Galerija Doma kulture, Pirot.

Bojana Nikolić, slikar, magistar likovnih umetnosti. www.bojananikolic.com, http://laconfrontation.weebly.com/
Rođena je 31.7.1980. u Pirotu. Posle završenih redovnih i magistarskih studija slikarstva na FLU u Beogradu, a u klasi profesora Čedomira Vasića, upisuje doktorske studije slikarstva na istom fakultetu. Član je ULUS-a od 2006. godine. Dobitnik je nagrade za slikarstvo Rista i Beta Vukanović, 2005. godine. Gostujući je asistent na Academie des Beaux-Arts de Sainte-Radegonde, Tours, France.
 

Samostalne izložbe:

2010. Sučeljavanje, Mala galerija ULUPUDS-a, Beograd.
2009. La Confrontation, Luynes, France.
2009. Svetleće figure, Kej u Pirotu.
2009. Sučeljavanje, Dom omladine, Beograd.
2009. Fosforescent, predstava u Gradskom pozorištu u Smederevskoj Palanci.
2008. Fluorescent, Magacin u Kraljevića Marka, Beograd.
2008. Objekti i slike, Salon 77, Niš.
2008. Translika, galerija FLU, Beograd.
2008. Slike, skulpture, mozaik, galerija Čedomir Krstić, Pirot.
2007. Land Art, projekat na prostoru ispred zgrade FDU u Beogradu.
2006. Drugačije, galerija Ikar, Zemun .
2005. Rare and precious jewellery, performans, Firenca, Italija.
2005. Slike, Velika galerija Doma kulture studentski grad, Beograd.

Dosadašnji zajednički  projekti:

2009 - 2010, Sučeljavanja, http://laconfrontation.weebly.com/
2009 - 2010,  Aprende Serbio en 15 obras (Nauči srpski kroz 15 radova), Madrid, Zaragoza, Spain.
2007. Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje za zgradu Muzeja savremene umetnosti Vojvodine.