Menu
Producition Workshop Archive Finale 2010

 

 

 

 

Valentina Brostean

HOMOPATETICUS

Okrenuvši se svom unutrašnjem svetu oformila sam ilustarcije koje su postale i psihološke i likovne činjenice. Slikarski narativni i simbolični izrazi koje sam koristila imaju zajedničku oznaku u korišćenju čovekovog lika kao medijuma za uspostavljanje odnosa i sa potpunom imaginacijom i sa realnim životom. Moja nemera je bila da stvorim tip slike koja poseduje izričitu angažovanost i predstavalja osvrt na kolektivnu svest ukorenjenu u savremeno društvo. Realno postaje irelano a deskriptivno ima težnju ka magičnom, ono što je mnogo puta viđeno u ovom projektu ima težnju ka prelasku u fantastično. Time su dve udaljene relanosti spojene bez napustanja područja našeg iskustva, iako jedna drugu neminovno dovode u pitanje.


MESO

Ilustracije baziram na prepoznatljivoj stilizaciji i deformaciji figura koje u ovom projektu gube svoju primarnu indentifikaciju i određenost i u kombinaciji sa ostalim kompozicionim elementima dobijaju različite konotacije. Sarkastična poetika svakodnevnice, uobličena u prepoznatljive oblike, autonomne forme, groteskne i ironične, kao i specifičan zasićen kolorit, proizvode jedno vešto poigravanje ispraznošću bitisanja u okruženju iskrivljenih vrednosti gde izrazi i postavke figura postaju idejni nosilac kompozicije i simbol sveta u kome živimo – odnosno njegova kritika. Shodno tome telo i lice – odraz onoga sto na prvi pogled jesmo korisitim kao metaforu čiji se smisao može različito i široko razlagati i tumačiti.


JA SE VOLIM TE!

Snažnim kritičkim odnosom prema stvarnosti koja me okružuje razvijam misao o vremenu u kojem živimo i čoveku današnjice kao glavnom akteru u njemu. Iskazane likovnim jezikom, pojave i fenomeni savremenog čoveka postaju nosioci univerzalnih poruka. Njihova figuralnost je simbolična i metaforična. Struktura svake ilustracije ponaosob građena je od niza kreiranih simbola i metafora koje se bave akutelnom tematikom. Kompozicioni sklopovi  pored likovnih celina pružaju mogućnost da se i tekst sa svojim slikama i metaforama u likovnom smislu tretira kao niz vizuelnih jedinica te na taj način tipografija postaje sastavni vizuleni simbol koliko i literarni te zajedno sa ostalim likovnim elementima gradi kompletnu kompoziciju. Slika i reč prepliću svoje korenje i rađa se nova prizma sagledavanja, nastala ujedinjenjem dva plana izražavanja koji se upotpunjuju i nadovezuju jedan na drugi. Reč rađa sliku, slika uobličuje reč – i reč i slika govore o istoj tematici, pričaju istu priču, doživljenu veoma sličnim osećanjem iako nazigled različitim jezikom.


 

O meni

Rođena 24.10.1983. godine u Novom Sadu. Diplomirala na Master studijama Akadmije Umetnosti Novi Sad, na smeru grafičke komunikacije, uža stručna oblast – grafika knjige. Trenutno zaposlena kao stručni saradnik na katedri za graficke komunikacije na Akademiji Umetnosti Novi Sad. Dobitnica više nagarda iz oblasti vizuelne umetnosti. Izlagala na velikom broju grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu među kojima najznačajnije izlaganje u okviru Miami Art Basela 2009 u galeriji “Fache Arts & Amy Alonso Gallery, Majami/ USA. Juxtapoz, New Web Pick, Catsle i drugi internacionalni magazini publikovali su njene radove. Njen stvaralački opus zasnovan je na istraživanju specifične morfologije likovnog izraza izvedene iz simbolike života savremenog čoveka kao centralne tematike njenih radova.