Menu
Producition Workshop Archive Finale 2010

 

 

 

 

Zorica Čolić

Black Wednesday

“Black Wednesday” je instalacija realizovana u Školi za biznis (Alfred University), u posebnoj prostoriji za velike LED monitore koji služe za praćenje vrednosti akcija na berzi. Uobičajene informacije sa berze sam izmešala sa poetičnim izjavama, ironičnim rečenicama o moći, novcu i dominaciji, kao i statistike o depresiji, koristeći isti način prenošenja informacija.

 

Horizontalni ticker monitor je prenosio “top news” – između dnevnih vesti umetnuti su emotivno opisani intimni događiji iz jednog dana, izjave sa foruma o depresiji, izveštaji o vremenu kao i neka od uobičajnih egzistencijalstičkih pitanja. Neke od ‘vesti’:

 

9:00 Foggy, cold. It's really too cold. / 9:15 I am in fever / 9:30 My tears melt ice / 10:00 Iraq recruits: Underpaid, under trained, under pressure / 10:15 He complained of low mood / 3:10 A man on the bus told me: "You don't look happy " / 3:30 Time will heal. What if time was the illness? / 7:45 27 bodies found / 8:00 We turned into coldest silence / 1:30 How should I live? How should I think?.......

 

Na velikom tzv. tracker monitoru sam negde ostavila redove koji prenose vrednosti akcija sa berze, ali nazivi akcija su zamenjeni rečima poput: interes, želja, svetost, nečistoća, pravila, pohlepa, ograničenja, paranoja, tako da ti pojmovi postaju parametri čija se vrednost meri brojkama sa berze. Takođe su izlistani podaci sa ankete o tome šta je najbolji lek protiv depresije koji otkrivaju čudne izbore, pa su tako brojni lekovi, biljke, aerobik, pa i emotivna podrška kućnih ljubimaca, ispred podrške porodice i prijatelja.

 

Svi ovi podaci su vizuelno potpuno uklopljeni u standardni način prezentovanja vesti i informacija sa berze. Suptilnom subvezijom informacija promenila sam svrhu ovih monitora. Tako značenje ovih različitih reči i rečenica izvučenih iz originalnog konteksta i postavljenih u neočekivan prostor, postaje ambivalentno i zbunjujuće.

 

 


Šum

 ‘’Šum’’ je jedan od četiri video rada koji su bili deo instalacija u javnim prostorijama. Kuhinja, ventilacioni prostor i veoma skučena prostorija za razvijanje filmova, su iskorišćeni za projekcije ovih video radova (prostorije u okviru School of Art & Design, Alfred University). ‘’Šum’’ je video snimak srca koje je u montaži transformisano u potpuno novo, amorfno stvorenje, odvojeno od tela ali ipak ‘živo’. Projektovano u kuhinji, u delu ispod sudopere, ovo strano, čudno ‘biće’ deluje kao da se kreće, pulsira, skače, raste, kao da želi da se odvoji od prostora u kojem je zarobljeno. Zvuk videa je miks zvukova bolesti srca. Prostor je ispunjen zvucima hipetenzije, kompletne blokade srca, šumova i raznih nedostataka ovog vitalnog organa, isprekidanih tišinom, koji se mogu oseteti gotovo telesno.

Intervencije u poznatim mestima gde su predmeti postavljeni na uobičajen način, pretvaraju svakodnevno iskustvo u horor, gde nešto jezivo uvek vreba iza ugla. Konfrontacija sa ovim čudnim tkivom i zvucima součava nas sa neprijatnim osećajem nečeg neobjašnjivog, što se uvek krije iza poznatog, nešto uznemirivajuće i ’drugo’.

 


>dis

Serija neonskih znakova, koji predstavljaju skraćenice psiholoških poremećaja: PD (paranoid disorder), SP (social phobia), ADD (attention deficit disorder) i GAD (general anxiety disorder). Neonski znaci se obično koriste za privlačenje pažnje ili nas pozivaju da uđemo u određeni prostor. U mojim delima, njihova uloga je pomalo ambivalentna, jer ne nude prijatne sadržaje koji nas privlače.

 

Znaci, odnosno psihološki poremećaji su povezani i sa bojama koje se koriste za označavanje nivoa opasnosti od terorističkih napada. Taj sistem je uveden u Americi posle 11. septembra 2001, i imaju sledeće značenje: crvena boja označava ekstremnu opasnost; narandžasta boja koja označava visok nivo opasnosti se koristi svakodnevno za New York državu i sve aerodrome i danas; i treća boja, žuta, označava  povišenu  opasnost koja se, po proceni nacionalne službe za bezbednost ne umanjuje od 11. septembra na teritoriji cele države. Plava boja – ''generalni rizik'' i zelena – ''nizak rizik'', nisu korišćene otkako se koristi sistem.

 

Ovaj sistem je samo metafora za savremnu politiku najvećeg broja država – stvaranja straha i paranoje da bi se stanovništvo lakše kontrolisalo. Vera da svi imamo nekakve psihološke poremećaje nas navodi na preteranu samoanalizu i takođe izoluje od spoljašnjeg sveta. Tako nas ovi znaci, svetleći u mraku, navode na preispitivanje zašto se prepuštamo iluzijama, čak i kada znamo da su samo iluzije.

 


 

O meni

Zorica Čolić

Rođena 1977. u Šapcu, trenutno živi i radi u Beogradu

 

 

 

Umetnička praksa Zorice Čolić često ispituje aspekte socijalne anksioznosti, moralne i političke (ne)odgovornosti, i vezuje se za ideje ‘političke poezije’ – sadrži političku angažovanost koja nije suviše očigledna ili direktna. Kulturni konflikti, razočaravajuće političke ideologije, diskutabilnost terorizma i preovladavajuća osećanja otuđenosti i depresije, su neke od osnovnih tema koje istražuje. Intervencije u javnim prostorima i site-specific instalacije koje kreira suočavaju publiku sa skrivenim, neobjašnjivim i zastrašujućim iskustvima koje su deo svakodnevnog života, ali o kojima se najčešće ne govori.


Obrazovanje:

2006-2008. Magistarske studije, odsek Elektonske umetnosti na School of Art and Design, Alfred Univeristy, Alfred, New York

1998-2002. Akademija Umetnosti Novi Sad, likovni odsek, grupa za slikarstvo


Samostalne izložbe:

2009. Galerija Doma Omladine, Beograd (30.jun)

2008. Multimedijalna instalacija “Don’t forget to die”, The Schein-Joseph International Museum Of Ceramic Art. Alfred, New York, SAD

2007.

- Video instalacija “Why am I here and not somewhere else”, Smart Wall, School of Art and Design, Alfred University. Alfred, NY, SAD

- Instalacija u Školi za Biznis (text na LED monitorima za informacije sa berze) “Black Wednesday”, School of Business, Alfred University

- Tri video instalacije “Congestive Failure”, u javnim prostorima, Alfred University

2006. Video instalacija “Furrow”, Smart Wall, Alfred , NY

2003. Galerija Doma omladine Beograd, foto instalacija „Memento Mori“

2003. Galerija Studentskog kulturnog centra, Kragujevac, fotografije

2002. Galerija Studentskog kulturnog centra Beograd, multimedijalna instalacija


Odabrane kolektivne izložbe:

- “Behind the barrier”, Fotogalerie, Grazer Rathaus, Graz, Austria

- Central Academy of Fine Art, Peking, Kina

- CEPA Gallery Members’ Exhibition, Buffalo, NY- Mantua Festival, Ballaghaderreen Irska, video
-
Fugitive Projects, 60 Second Southern Video Festival, Harmony Landing artists’ residency, Pegram, Tennessee, video
- 40 godina Doma Omladine Beograd, retrospektivna izlozba
- Internacionalno Bijenale minijature, Kulturni Centar Gornji Milanovac
- “Negotiation” - 25 godina od prvog feminističkog festivala održanog u Studentskom kulturnom centru

- “Umetnost u Vojvodini: DELA TELA”, Centar za vizuelnu kulturu “Zlatno oko”
Novi Sad
-
“ID N DI”, Galerija Studentskog kulturnog centra Beograd