Menu
Producition Workshop Archive Finale 2010

 

 

 

 

Konkurs 2011

 

KONKURS za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos" za 2011. godinu

Umetnička asocijacija DEZ ORG, Remont – Nezavisna umetnička asocijacija iz Beograda i Fond "Ilija & Mangelos" iz Novog Sada raspisuju konkurs za Nagradu "Dimitrije Bašičević Mangelos".

Prijave na konkurs primaće se od 27. aprila do 31. maja 2011. godine u prostorijama Muzeja u Brankovoj 19 u Beogradu, I sprat, subotom od 12 do 16 časova ili poštom na navedenu adresu, sa naznakom ZA KONKURS "DIMITRIJE BAŠIČEVIĆ MANGELOS". Ukoliko konkursni materijal šaljete poštom iz inostranstva, molimo vas da nam se prethodno javite na mangelosnagrada@gmail.com.

Novoosnovani odbor Nagrade "Dimitrije Bašičević Mangelos", koji čine predstavnici Fondacije za civilno društvo (Foundation for Civil Society), Njujork, SAD, Muzeja savremene umetnosti iz Beograda, Muzeja savremene umetnosti Vojvodine i Centra za nove medije_kuda.org iz Novog Sada, kao i predstavnici organizatora, doneo je Pravilnik o radu Nagrade, u kojem se definišu sledeći uslovi za dodelu:

Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" dodeljuje se za osoben i izvanredan višegodišnji umetnički rad, koji podrazumeva zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje i realizaciju, ostvarene u kontinuitetu.

Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" dodeljuje se vizuelnim umetnicima i umetnicama do trideset pete godine života koji/e se aktivno bave umetnošću i državljani/ke su Republike Srbije.

Umetnik/ca mora imati najmanje jedan umetnički rad realizovan tokom prethodne dve godine.

Nagrada "Dimitrije Bašičević Mangelos" dodeljuje se u obliku:

– godišnje nagrade za vizuelnu umetnost sa šestonedeljnim boravkom u umetničkom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program) u Njujorku, SAD, koja se dodeljuje pojedinačno, i

– novčane nagrade za produkciju novog umetničkog rada koja se dodeljuje pojedinačno i umetničkim grupama.

 

Prijave treba da sadrže:

1. Formular koji možete popuniti ovde, posle čega ćete dobiti uputstvo za onlajn registraciju.

2. Portfolio koji uključuje:

  • biografiju umetnika/ce (do 2.000 karaktera sa razmacima)
  • vizuelni materijal (Å¡tampani materijal i CD/DVD; predstaviti do 10 radova sa najviÅ¡e 5
  • reprodukcija po radu; video-materijal pripremiti u trajanju do 3 minuta po radu)
  • tekstovi – kratka objaÅ¡njenja dosadaÅ¡njih radova (do 2.000 karaktera sa razmacima po radu)
  • predlog za produkciju novog rada podnosi se on-lajn, popunjavanjem formulara posle registracije.

 

Napomene:

Pravo prijavljivanja imaju umetnici i umetnice rođeni posle 31. decembra 1975. godine.

Portfolio se dostavlja u štampanom i digitalnom formatu (CD/DVD). Štampani portfolio je obavezan. Organizator zadržava sav konkursni materijal u štampanom i digitalnom formatu (CD/DVD).

Produkcija rada nije uslov konkursa već mogućnost. Fond za produkciju jednog rada iznosiće 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Nepotpune aplikacije neće se razmatrati. Takođe, ukoliko je aplikacija preobimna, biće pregledan samo materijal koji ne prelazi zadati obim.

 

Nagrada – studijski rezidencijalni boravak u ISCP-u
(International Studio and Curatorial Program)

Rezidencijalni boravak u Njujorku u prestižnom umetničkom centru ISCP (International Studio and Curatorial Program) traje šest nedelja i organizuje se u periodu između 1. oktobra 2011. god. i 31. marta 2012. god. Smeštaj, troškovi vize, zdravstveno osiguranje, putni troškovi kao i dnevnice obezbeđeni su. Nagrađenom/oj umetniku/ci po povratku iz Njujorka biće organizovana samostalna izložba u Beogradu.

 

Izbor dobitnika/ce i finalista/kinja

Žiri u sastavu: Jasmina Čubrilo (istoričarka umetnosti, Beograd), Maja Stanković (istoričarka umetnosti, Beograd), Marko Stamenković (nezavisni kustos, Vranje), Slađana Petrović Varagić (istoričarka umetnosti, Požega), Spartak Dulić (umetnik i direktor Galerije "Dr Vinko Perčić", Subotica), Dušica Dražić (umetnica, dobitnica Nagrade "Mangelos" za 2010. god.) uzimajući u obzir glasove učesnika/ca konkursa odabraće do pet finalista i finalistkinja, sa kojima će obaviti intervjue kako bi odlučio o dobitniku/ci nagrade.

Svi/e prijavljeni/e umetnici/e imaće priliku da pregledaju konkursni materijal na sajtu Nagrade, da se registruju i glasaju on-lajn. Glasovi umetnika/ca sabiraju se i čine jedno mesto u žiriju. Imejl adresa sa koje će umetnik/ca glasati mora biti dostavljena u prijavi. Ukoliko adresa nije dostavljena, oduzima se pravo glasa. Umetnik/ca koji/a konkuriše nema pravo da glasa za sebe.

O datumima kada će biti zakazano pregledanje materijala, rokovima glasanja i rezultatima konkursa svi umetnici/ce biće blagovremeno obavešteni imejlom.

 

Podrška

Nagrada, koja nosi ime značajnog umetnika, rodonačelnika konceptualne umetničke prakse i istoričara umetnosti sa prostora bivše Jugoslavije Dimitrija Bašičevića Mangelosa, ove će godine biti dodeljena deseti put, uz podršku Fondacije za civilno društvo (Foundation for a Civil Society), Fonda za međusobno razumevanje (Trust for Mutual Understanding), Sekretarijata za kulturu Grada Beograda, Ministarstva kulture Republike Srbije, Gradske uprave za kulturu, Novi Sad i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje Vojvodine.